Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

ΕΑΑΣ Βράβευση Αριστούχων Μαθητών 2018-2019

ΠΡΟΣ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ      ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

             Ε.Α.Α.Σ.                                                Γραμματεία

                                                                   Χαρ. Τρικούπη 18 Τ.Κ.10679 Αθήνα

                                                                   Τηλ.210-3633797 - FAX: 210-3621410

                                                                   Φ.800/13/1621

ΚΟΙΝ:  Ε.Α.Α.Σ./ Γραμματεία – Κ/Φ     Σ. 110

                                                                         Αθήνα,  03  Οκτ 2019

                                                                           Συν. : Ένα (1) Έντυπο         

          ΘΕΜΑ:   Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού Έτους 2018-2019         ΣΧΕΤ :  Φ.800/24/785355/Σ.2494/27 Σεπ 19 /ΓΕΣ/Δ3

            1.         Σας γνωρίζουμε, κατόπιν του σχετικού που αφορά στην βράβευση   αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2018 – 2019, ότι θα πρέπει να υποβληθούν στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. και μέχρι την 28 Οκτ  2019, τα στοιχεία  των αριστούχων μαθητών της Β και  Γ΄ Λυκείου, τέκνων των μελών μας, προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση και διάθεση του ανάλογου ποσού.

            2.         Ως βαθμολογία για την βράβευση, έχει ορισθεί ο βαθμός 18,1.

            3.         Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω:

                        α.         Φ/Α της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ.

                        β.         Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου.

                        γ.         Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.

                        δ.         Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους ΙΒΑΝ.

               ε.         Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.

                          στ.       Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟγια τους αποστρατευθέντες κατά την διάρκεια του Σχολικού έτους 2018 – 19. 

            4.         Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑείναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την πληρότητα, ορθότητα και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών.

            5.         Η αποστολή των δικαιολογητικών να γίνειμόνο με COURIER, για λόγους ταχύτητας και ασφαλείας, καθόσον άπτονται οικονομικών δεδομένων.

            6.         Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών, αυτά τηρούνται στην Έδρα και θα γίνεται σχετική ενημέρωση των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, για την άμεση αποστολή τους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής τουςστην Έδρα μέχρι την αντίστοιχη υποβολή του αιτήματος της Ε.Α.Α.Σ. στο ΓΕΣ, η ευθύνη μη ικανοποίησης του δικαιουμένου, θα βαρύνει αποκλειστικά τα αρμόδια όργανα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.   

            7.         Στην περίπτωση μη ύπαρξηςαριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2018 – 2019, να υποβληθεί οπωσδήποτε αρνητική αναφοράαπό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  

            8.         Για τους αριστεύσαντες μαθητές της Β΄ Λυκείου, των οποίων ο γονέας ή οι γονείς, έχουν αποστρατευθεί κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019, να υποβληθεί και Φ/Α της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας τους.

            9.         Το ΓΕΣ έχει πρόθεση  τους μαθητές της Β΄ Λυκείου, των μελών της ΕΑΑΣ του σχολικού έτους 2018 – 2019 να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων προκειμένου να τους επιβραβεύσει . 

            10.       Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των Μελών που κατοικούν στα νησιά  Σάμου και Σύρου, να αποσταλούν απευθείας στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ.

            11.       Για λόγους ευχερέστερου ελέγχου των δικαιολογητικών, στο διαβιβαστικό έγγραφο να καταγράφονται το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και η τάξη του αριστούχου (εννοείται για το σχολικό έτος 2018-19).  

            12.       Συνημμένα σας αποστέλλουμε έντυπο «Αιτήσεως (Μαθητή ή Γονέα) για Βράβευση Μαθητή». 

            13.       Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω.

Αντγος (ΤΧ) ε.α. Βασίλειος Ροζής
     Ακριβές Αντίγραφο
Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
Υπτγος (ΕΜ) ε.α.Ιωάννης Δεβούρος

Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ
ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.