Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Επιστολή ΠΣΑΕΜΘ προς κ.Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ.Στεφανή Αλκιβιάδη για θέματα ΕΜΘ

Μ.Τ.Σ -Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ Ιουλίου 2019

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :

         Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αιτήσεις τον  μήνα ΙΟΥΛΙΟ του έτους 2019, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους, «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης»   το  αργότερο  μέχρι 08-11-2019  και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι    25-11-2019.

         Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Με την ένδειξη «Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ»

Ταξίαρχος(Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Ξαναδείτε τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης του Ιανουαρίου 2019

Ξαναδείτε τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης του Ιανουαρίου 2019 μπαινοντας στην εφαρμογη του ΕΦΚΑ και κατεβαζοντας τα εκ νεου.
Περιλαμβάνεται πλέον ο συντάξιμος μισθός με την 12/5/2016, επί του οποίου υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.. . Επομένως μπορείτε να κάνετε έλεγχο αν έχει ληφθεί υπόψη το σωστό ποσό συντάξιμου μισθού (συντάξιμες αποδοχές που φαίνονται στην τελευταία τροποποιητική συνταξιοδοτική πράξη του καθενός/καθεμιάς- κατά βάση της 3/3/2015) και αναλόγως να πράξετε, αν χρειάζεται ένσταση (έχει ανοίξει η σχετική αίτηση στον ΕΦΚΑ).

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

ΕΑΑΣ Βράβευση Αριστούχων Μαθητών 2018-2019

ΠΡΟΣ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ      ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

             Ε.Α.Α.Σ.                                                Γραμματεία

                                                                   Χαρ. Τρικούπη 18 Τ.Κ.10679 Αθήνα

                                                                   Τηλ.210-3633797 - FAX: 210-3621410

                                                                   Φ.800/13/1621

ΚΟΙΝ:  Ε.Α.Α.Σ./ Γραμματεία – Κ/Φ     Σ. 110

                                                                         Αθήνα,  03  Οκτ 2019

                                                                           Συν. : Ένα (1) Έντυπο         

          ΘΕΜΑ:   Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού Έτους 2018-2019         ΣΧΕΤ :  Φ.800/24/785355/Σ.2494/27 Σεπ 19 /ΓΕΣ/Δ3

            1.         Σας γνωρίζουμε, κατόπιν του σχετικού που αφορά στην βράβευση   αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2018 – 2019, ότι θα πρέπει να υποβληθούν στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. και μέχρι την 28 Οκτ  2019, τα στοιχεία  των αριστούχων μαθητών της Β και  Γ΄ Λυκείου, τέκνων των μελών μας, προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση και διάθεση του ανάλογου ποσού.

            2.         Ως βαθμολογία για την βράβευση, έχει ορισθεί ο βαθμός 18,1.

            3.         Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω:

                        α.         Φ/Α της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ.

                        β.         Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου.

                        γ.         Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.

                        δ.         Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους ΙΒΑΝ.

               ε.         Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.

                          στ.       Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟγια τους αποστρατευθέντες κατά την διάρκεια του Σχολικού έτους 2018 – 19. 

            4.         Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑείναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την πληρότητα, ορθότητα και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών.

            5.         Η αποστολή των δικαιολογητικών να γίνειμόνο με COURIER, για λόγους ταχύτητας και ασφαλείας, καθόσον άπτονται οικονομικών δεδομένων.

            6.         Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών, αυτά τηρούνται στην Έδρα και θα γίνεται σχετική ενημέρωση των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, για την άμεση αποστολή τους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής τουςστην Έδρα μέχρι την αντίστοιχη υποβολή του αιτήματος της Ε.Α.Α.Σ. στο ΓΕΣ, η ευθύνη μη ικανοποίησης του δικαιουμένου, θα βαρύνει αποκλειστικά τα αρμόδια όργανα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.   

            7.         Στην περίπτωση μη ύπαρξηςαριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2018 – 2019, να υποβληθεί οπωσδήποτε αρνητική αναφοράαπό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  

            8.         Για τους αριστεύσαντες μαθητές της Β΄ Λυκείου, των οποίων ο γονέας ή οι γονείς, έχουν αποστρατευθεί κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019, να υποβληθεί και Φ/Α της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας τους.

            9.         Το ΓΕΣ έχει πρόθεση  τους μαθητές της Β΄ Λυκείου, των μελών της ΕΑΑΣ του σχολικού έτους 2018 – 2019 να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων προκειμένου να τους επιβραβεύσει . 

            10.       Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των Μελών που κατοικούν στα νησιά  Σάμου και Σύρου, να αποσταλούν απευθείας στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ.

            11.       Για λόγους ευχερέστερου ελέγχου των δικαιολογητικών, στο διαβιβαστικό έγγραφο να καταγράφονται το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και η τάξη του αριστούχου (εννοείται για το σχολικό έτος 2018-19).  

            12.       Συνημμένα σας αποστέλλουμε έντυπο «Αιτήσεως (Μαθητή ή Γονέα) για Βράβευση Μαθητή». 

            13.       Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω.

Αντγος (ΤΧ) ε.α. Βασίλειος Ροζής
     Ακριβές Αντίγραφο
Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
Υπτγος (ΕΜ) ε.α.Ιωάννης Δεβούρος

Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ
ΕΔΩ

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Διαθεσιμο το ενημερωτικό σημείωμα συνταξης Ιανουαριόυ 2019ΕΦΚΑ:Αναλυτικές οδηγίες για την ανάρτηση ενημερωτικών σημειωμάτων

Μέσω αυτής της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τους κωδικούς TAXIS να ενημερώνεστε σε μηνιαία βάση από 01/01/2019 και μετά για το πώς διαμορφώνεται η μηνιαία πληρωμή της σύνταξης σας αναλυτικά.
Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στους συνταξιούχους των πρώην Φορέων και του Δημοσίου (παλαιοί συνταξιούχοι) και των νέων συνταξιούχων (έναρξη σύνταξης από 12/5/2016 και μετά).
Σε πρώτη φάση θα αναρτηθούν τα ενημερωτικά  σημειώματα των συντάξεων μηνός 1/2019 και για τους συνταξιούχους πριν από 12/5/2016 (παλαιοί συνταξιούχοι)  και σταδιακά θα αναρτηθούν για τους υπόλοιπους συνταξιούχους, ως   και οι υπόλοιποι μήνες του 2019.
Μέσω αυτής της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τους κωδικούς TAXIS να ενημερώνεστε σε μηνιαία βάση από 01/01/2019 και μετά για το πώς διαμορφώνεται η μηνιαία πληρωμή της σύνταξης σας αναλυτικά.
Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στους συνταξιούχους των πρώην Φορέων και του Δημοσίου (παλαιοί συνταξιούχοι) και των νέων συνταξιούχων (έναρξη σύνταξης από 12/5/2016 και μετά).
Σε πρώτη φάση θα αναρτηθούν τα ενημερωτικά  σημειώματα των συντάξεων μηνός 1/2019 και για τους συνταξιούχους πριν από 12/5/2016 (παλαιοί συνταξιούχοι)  και σταδιακά θα αναρτηθούν για τους υπόλοιπους συνταξιούχους, ως   και οι υπόλοιποι μήνες του 2019.
Στην υπηρεσία εισέρχεσθε (με χρήση κωδικών TAXISNET)
https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml