Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

Απώλεια συναδέλφου


Αγαπητοί φιλοι

εφυγε απο τη ζωή το μέλος του συλλόγου μας ,ο ε.α Ανθστης(ΤΘ)Τουλάκης Γεώργιος.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει στην γενέτειρά του  Λυγαριά Σερρών την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 ,ωρα 11.π.μ
Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στους οικείους του.


φιλε Γιώργο καλό σου ταξίδι.Για ολους εμάς που σε γνωρίσαμε,θα ζεις για πάντα 

εκ του Δ.Σ

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019

ΜΤΣ -Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :
Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους  μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ - ΜΑΪΟ του έτους 2019, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι 13-09-2019 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 27-09-2019.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
Με την ένδειξη Φορ. Ενημ. για ΒΟΕΑ
                                                         Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
                                                                    ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση ΜΤΝ για Καταβολή Συμπληρωματικών Εφ’ άπαξ Βοηθημάτων

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 – Τ.Κ. 106 77 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα, 16 Αυγ 19

 

Ανακοίνωση για Καταβολή Συμπληρωματικών Εφ’ άπαξ Βοηθημάτων 

Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ  Α' 67)  άρθρο 17. 


     1.    Από τον Ειδικό Λογαριασμό Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (Ε.Λ.Ο.Α.Ν.) ανακοινώνεται ότι σε συνεδρίαση ολομέλειας της Διοικούσας Επιτροπής Ε.ΛΟ.Α.Ν. υπ’ αριθ. 9/12-06-2019 αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :
                        α.   Η έγκριση, εκκαθάριση και αναπροσαρμογή των εφ’ άπαξ βοηθημάτων, από τον μήνα Ιούλιο 2019 και μετά, για τους αποστρατευθέντες οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, ήτοι από την 01-07-2011 έως και την 31-07-2012, με βάση τα νέα μισθολογικά στοιχεία.
                        β.   Η έγκριση καταβολής των ανωτέρω συμπληρωματικών εφ’ άπαξ βοηθημάτων, σε συνάρτηση με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Ε.ΛΟ.Α.Ν. και τους στόχους του μηνιαίου Προϋπολογισμού Ε.ΛΟ.Α.Ν. που έχουν υποβληθεί στο Γ.Ε.Ν.. Η σειρά καταβολής των συμπληρωματικών εφ’ άπαξ βοηθημάτων περιόδου 01-07-2011 έως και 31-07-2012, θα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία αποστρατείας.
     2.    Επίσης, από τα στελέχη που αποστρατεύθηκαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ασκήθηκαν αγωγές αποζημίωσης στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, επικαλούμενα την αντισυνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων και οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε διάφορα δικονομικά στάδια,σε συνεδρίαση ολομέλειας της Διοικούσας Επιτροπής Ε.ΛΟ.Α.Ν. υπ’ αριθ. 15/16-08-2019 αποφασίστηκε :
                        α.   Για όσες αγωγές έχουν ήδη ασκηθεί με κατάθεση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, αλλά δεν έχουν συζητηθεί ακόμη, τα ενδιαφερόμενα στελέχη να κληθούν πριν την δικάσιμο εγγράφως και να τους ζητηθεί, όπως προσκομίσουν έγγραφη δήλωση παραίτησης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου από την αγωγή τους. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω αρνηθούν να παραιτηθούν, ο Ε.ΛΟ.Α.Ν. θα πρέπει να χορηγήσει το προβλεπόμενο ποσό σύμφωνα με το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ  Α' 67) από 03-05-19 άρθρο 17, διότι έχει νόμιμη προς τούτο υποχρέωση. Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων αυτών όμως, θα υποβληθεί από τον Ε.ΛΟ.Α.Ν. προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο ένσταση εξόφλησης, με την παράσταση του εκπροσώπου εκ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τον Ε.ΛΟ.Α.Ν., όπου και θα κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά εξόφλησης.
                     β.     Για τις ήδη συζητηθείσες αγωγές, ο Ε.ΛΟ.Α.Ν να αναμείνει τη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου και να την εφαρμόσει κατά το διατακτικό της, διότι ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας δεν προβλέπει παραίτηση μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και να αποσταλεί ενημερωτική επιστολή στους δικαιούχους.

                                                                 Αρχιπλοίαρχος (Ο)  Ιωάννης Λόντος ΠΝ 
                                                                                          Διευθυντής Ε.ΛΟ.Α.Ν. 

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Αγαπητοί συνάδελφοι
           
Σας κοινοποιείται η διαταγή του ΓΕΣ, που αφορά επιπρόσθετες παροχές της Τραπέζης Πειραιώς, στο προσωπικό και τις οικογένειες των ε.α στελεχών των ΕΔ.

Υποβολή αιτημάτων στα  Παραρτηματα Ε.Α.Α.Σ  μέχρι 10 Αυγ 2019.

Όσοι εκ των ενδιαφερομένων είχαν υποβάλει στο παρελθόν αιτήσεις, δεν απαιτείται επανυποβολή.