Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

Η απαντηση του ΕΛΟΑΑ για το συμπλ.εφαπαξ


ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΤΣ ΚΑΙ ΕΚΟΕΜΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡ.ΕΤΟΥΣ 2018

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΤΣ


Εκτυπώστε τη Βεβαίωση Αποδοχών Μερίσματος για το 2019 (οικονομική χρήση 2018), μέσω της διεύθυνσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε., ήτοι http://www.idika.grεπιλέγοντας τον σύνδεσμο «Φορολογικές Βεβαιώσεις» και κάνοντας κλικ στην ένδειξη ΜΤΣ ή εδώ ή δίνοντας απευθείας τη διεύθυνσηhttps://www.idika.org.gr/FORB_TEADY/.Τέλος, επιλέγετε  με ΙΒΑΝ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ , συμπληρώνετε τα πεδία και πατώντας Αναζήτηση είστε σε θέση να εκτυπώσετε τη Βεβαίωσή σας.

Εκτυπώστε τη Βεβαίωση Αποδοχών Μερίσματος για το 2019 (οικονομική χρήση 2018), μέσω της διεύθυνσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε., ήτοι http://www.idika.grεπιλέγοντας τον σύνδεσμο «Φορολογικές Βεβαιώσεις» και κάνοντας κλικ στην ένδειξη ΜΤΣ ή εδώ ή δίνοντας απευθείας τη διεύθυνσηhttps://www.idika.org.gr/FORB_TEADY/.Τέλος, επιλέγετε με ΙΒΑΝ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ , συμπληρώνετε τα πεδία και πατώντας Αναζήτηση είστε σε θέση να εκτυπώσετε τη Βεβαίωσή σας.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΟΕΜΣ

 Βεβαίωση ΕΚΟΕΜΣ 2019 και βεβαίωση τυχόν αναδρομικών ως εν ενεργεία το 2018 από το ΟΛΚΕΣ, στο https://bebeosis.army.gr επιλέγοντας τον σύνδεσμο ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και χρησιμοποιώντας ως διαπιστευτήρια ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθώς και τον Αριθμό Φακέλου τους.


Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Απάντηση ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ σε έγγραφο του ΠΣΑΕΜΘ ,για τίς κρατήσεις στα αναδρομικά.

Η απάντηση του Υπ.Εθν.Αμυνας σε έγγραφό μας ,ως προς το γιατί εγιναν κρατησεις στα αναδρομικά,εφόσον δεν αναπροσαρμοζεται η σύνταξη και δεν χορηγείται συμπλ.εφάπαξ. Προφανώς οι συντάκτες,δεν έχουν ακούσει τίποτα για το Σύνταγμα της Ελλάδας και τον ανταποδοτικό χαραχτήρα των εισφορών. Η συνέχεια στις αίθουσες των δικαστηρίων.....

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019

Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης (Κράτηση 2% από το εφάπαξ των ΕΜΘ)

Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων ΕΜΘ
Αναγεννήσεως 184
ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα
e-mail psaemth.gr@gmail.com


Ορεστιάδα  24  Μαρτ.2019

Προς:κ.Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
ΚΟΙΝ.κ.Αν.Υπουργό Εθνικής Αμυνας


ΘΕΜΑ: Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης (Κράτηση 2% από το εφάπαξ των ΕΜΘ)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Σας κάνουμε γνωστό ένα υπαρκτό πρόβλημα των Εθελοντών Μακράς θητείας το οποίο δημιουργεί μεγάλη αδικία εις βάρος τους σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες στρατιωτικών.

1. Με την υπουργ. απόφαση Φ.952/3/129101/Σ.649/5-4-13/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ με την οποία έγινε δεκτή Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του ΝΣΚ, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοήθειας των Ε.Δ υποχρεώνουν τους Εθελοντές Μακράς Θητείας σε καταβολής πρόσθετης εισφοράς 2% για το διάστημα που υπηρετούσαν ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης. !!Η εφαρμογή της Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ 299/2008 γίνεται βασιζόμενη στον Ν.398/1974 ,ένα νόμο με χουντικές καταβολές, μιας και ψηφίστηκε από την «κυβέρνηση» Ιωαννίδη και φέρει την υπογραφή του Φαιδωνα Γκιζίκη!!! Η λογική της βασίζεται στο σκεπτικό ότι οι εισφορές που οι ΕΜΘ πλήρωναν κατά το χρόνο που υπηρετούσαν σαν ΟΠΥ ήταν «κοινωνικοί πόροι »και όχι κανονικές εισφορές ,παρά το γεγονός ότι οι ΕΜΘ κατέβαλαν στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας, κανονικά εισφορές που κατέβαλλαν και οι υπόλοιποι στρατιωτικοί. Σε ερωτήσεις μας προς τα ταμεία Αλληλοβοήθειας ,και στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ δεν λάβαμε πειστικές απαντήσεις που να αποδεικνύουν ότι οι εισφορές μας είχαν χαρακτήρα κοινωνικών πόρων. Δεχόμαστε ότι οι εισφορές όσων συναδέλφων μας υπέρ των ταμείων, απολύθηκαν μετά την υπηρεσία τους ως ΟΠΥ, παραμένουν σε αυτά χαρακτηριζόμενες «πόροι», αλλά οι υπόλοιποι ΟΠΥ που συνεχίσαμε την σταδιοδρομία μας στις Ε.Δ εντασσόμενοι στο θεσμό των ΕΜΘ και μονιμοποιηθήκαμε με νόμο του Κράτους δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι όλα όσα πληρώναμε κανονικά τα 5 πρώτα έτη υπέρ των ταμείων ,εξαφανίστηκαν και χαρακτηρίζονται κοινωνικοί πόροι !!!Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι «πλούσιοι» Δεκανείς και Λοχίες κατέβαλλαν πόρους υπέρ των «φτωχών» Ανωτάτων Άξων!!!

2. Κύριε Υπουργέ έχουν περάσει σχεδόν 6 έτη που εντελώς αντιδημοκρατικά τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας παρακρατούν 2% από το εφάπαξ των ΕΜΘ επιλεκτικά από τον Απρίλιο του 2013 και μετά, ενέργεια που συνιστά διάκριση και κατάφορη αδικία. Δεν μπορούν τα ταμεία να αποφασίζουν βασιζόμενα σε «χουντικούς νόμους»!!! Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ζούμε ημέρες Δημοκρατίας, στην οποία άλλωστε ορκιστήκαμε από την πρώτη στιγμή της θητείας μας στις Ε.Δ!! Οι θιγόμενοι ΕΜΘ έχουν ήδη προσφύγει δικαστικά προς τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια διότι η αδικία είναι κατάφωρη και προσβάλει μια ολόκληρη κατηγορία στρατιωτικών που τίμησαν το εθνόσημο .Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοήθειας στερούνται κάθε νομικού ερείσματος εφαρμόζοντας την παραπάνω κράτηση εις βάρος μας. Παρακαλείσθε κ. Υπουργέ όπως όπως καταθέσετε την παρακάτω τροπολογία στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου σας:          « Αντίκαθίσταται η παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7παρ 1 του Ν. 3257/2004 ως εξής:«Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας χωρίς την καταβολή  καμίας πρόσθετης κράτησης, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.»

3. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας   σας παρακαλεί όπως συνδράμετε να δοθεί  άμεση λύση στο δίκαιο αιτήμα   των ε.α και ε.ε ΕΜΘ με την νομοθετική ρύθμιση και επίλυση τους

                                     

 Με τιμή                                           Για το ΔΣ       Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός   Γραμματέας
    Παναγιώτου Δημήτριος                                 Χαράλαμπος Καραγιάννης


Ευχές Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ για 25η ΜαρτίουΑγαπητοί Συνάδελφοι

Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες που τιμούν την ιστορική επέτειο της ηρωικής Επανάστασης του 1821, που σηματοδοτεί την απαρχή του Νεοελληνικού κράτους!
Στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε η προσήλωση στις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού για ελευθερία, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, ας φωτίζει κι ας καθοδηγεί την πορεία μας ως Έθνους και του καθενός ξεχωριστά ως σκεπτόμενου και ενεργού πολίτη.

Χρόνια Πολλά 


εκ του Δ.Σ

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Ενημέρωση για την φορολόγηση των αναδρομικών συνταξιούχων

Το εφάπαξ ποσό των αναδρομικών (το υπόλοιπο 50% της απόφασης του ΣτΕ) που χορηγήθηκε την 21/12/2018 στους συνταξιούχους στρατιωτικούς συναδέλφους, είναι αυτοτελώς φορολογούμενο μέχρι εξαντλήσεως της φορολογικής υποχρέωσης.
Αυτό σημαίνει ότι:
α) Ως χρόνος κτήσης του ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018 (ΚΥΑ, Αριθ. 170285/0092/2018, άρθρο 3 ΦΕΚ 5503 Β'/07-12-2018).
β) Στο αναλογούν εφάπαξ ποσό των αναδρομικών, στη περίπτωση κατά την οποία τα συνολικά εισοδήματα του δικαιούχου από όλες τις πηγές υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ, θα επιβληθεί και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.
γ) Επί του αναλογούντος εφάπαξ ποσού αναδρομικών διενεργήθηκε παρακράτηση για υγειονομική περίθαλψη από 4% έως 6%, και μετά την αφαίρεση όλων των ασφαλιστικών εισφορών παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%. Τα ποσά έχουν ήδη αποσταλεί απο το ΕΦΚΑ/ΓΛΚ στην ΑΑΔΕ για καταχώρηση και δεν θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς. Οι δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση αναλόγως των αναδρομικών που έχουν λάβει να αναγράψουν το ποσόν που έλαβαν, στους κωδικούς 659 ή 660 στον Πίνακα 6 του φορολογικού εντύπου Ε1.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Ανακοίνωση για Θεατρικές Σκηνές Α.Ε.

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού,
σας ενημερώνει ότι η εταιρεία Θεατρικές Σκηνές Α.Ε θα παρέχει στους απόστρατους των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, έκπτωση 20% με την επίδειξη της στρατιωτικής / αστυνομικής ταυτότητας στα ταμεία του θεάτρου Παλλάς για την παράσταση «Ζητείται Ψεύτης».


Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΣ 
Ταξχος ε.α. Κουτσογιαννόπουλος Χρήστος

Ανακοίνωση ΕΚΟΕΜΣ για βεβαιωσεις φορ.χρησης

Ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνει τους βοηθηματούχους του Ειδικού Κλάδου τα εξής:
α. Οι ετήσιες βεβαιώσεις καταβολής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2018 για φορολογική χρήση θα είναι εκ νέου διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ στην διαδρομή https://bebeosis.army.gr τις προσεχείς ημέρες, μετά από αποκατάσταση διαπιστωθείσας μηχανογραφικής δυσλειτουργίας.
β. Όσες βεβαιώσεις έχουν εξαχθεί μέχρι 20-3-2019 πρέπει να επανεξαχθούν πριν από τη χρήση τους και να αντικατασταθούν από τις ορθές νεότερες που θα αναρτηθούν.
Εκ του ΕΚΟΕΜΣ

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Απάντηση του ΟΛΚΕΣ σε αιτηση ε.α στελεχων για εκδοση νεου Φ.Δ.Μ

Δεν μας πειθει η απαντηση του ΟΛΚΕΣ γιατι εγιναν κρατησεις υπερ Κυριας συνταξης και υπερ ΕΛΟΑΣ ,εφοσον δεν γινεται αναπροσαρμογη της συνταξης και δεν δινονται συμπληρωματικα εφάπαξ!!

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Προτάσεις-Παρατηρήσεις ΠΣΑΕΜΘ επί του υπό διαβούλευση ΣΝ του Υπ.Εθν.Αμυνας


Σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις -προτάσεις του ΠΣΑΕΜΘ επί του υπό διαβούλευση Σ.Ν του Υπ.Εθνικης Αμυνας.

Οι παρακάτω προτάσεις εχουν υποβληθεί αρμοδίως.


Άρθρο 04 – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112)

Θεωρούμε ότι όταν μιλάμε για "αποκατάσταση ίσης μεταχείρισης,όμοιας προέλευσης στελεχών" όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 4,θα πρέπει η βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ να είναι ακριβώς η ίδια με αυτή των Μονιμοποιηθέντων Εθελοντών και Εθελοντριών του Ν.705/1977 με αναδρομική ισχύ από την ισχύ του Ν. 1848/1989 .
(ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ.ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΚΟ ΒΑΘΜΟ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΙ.ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΣΤΗ,ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΛΓΟΥ;Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΛΓΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Κ.Λ.Π)

Άρθρο 05 – Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων


Αναφορικά με την προϋπόθεση της μη συμπλήρωσης 35 ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, θα πρέπει να διευκρινιστεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 3865/2010, ότι  αφορά σε έτη πραγματικής υπηρεσίας. Χρειάζεται  διόρθωση της εν λόγω διατύπωσης.
Συμπληρωματικα για την επίλυση των 2 βασικότερων προβλημάτων των ΕΜΘ ,την επιπρόσθετη παρακράτηση 2% υπέρ Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθειας και τις διπλές εισφορές που έχουν πληρώσει οι ΕΜΘ στα Μετοχικά Ταμεία για τον ιδιο χρόνο ασφάλισης,χωρίς να τους έχει αναγνωριστεί επιπλέον χρόνος μετοχικής σχέσης απαιτείται να προστεθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα:
« Αντίκαθίσταται η παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7παρ 1 του Ν. 3257/2004 ως εξής:«Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας χωρίς την καταβολή  καμίας πρόσθετης κράτησης, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.»
και
«Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταμεία αυτά.»

Άρθρο 10 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3883/2010 (Α΄ 167)


Να αναγραφεί η αναδρομική ισχύς του, από της ισχύος του Ν. 1848/1989

Άρθρο 16 – Αποκατάσταση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών


Να ρυθμιστεί η χορήγηση του συμπλ.εφαπαξ βοηθήματος σε όσα στελέχη αποστρατεύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01 Αυγ.2012 έως 31 Δεκ.2016,μιας και στο το εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν.4575/18,υπάρχουν κρατησεις Π.Δ υπέρ ΕΛΟΑΣ-ΕΛΟΑΝ-ΕΛΟΑΑ!!Ειναι πρωτοφανής αδικία,η συγκεκριμένη κατηγορία στρατιωτικών να μη λαμβανει το εφάπαξ που δικαιούται, σε αντίθεση με ολους τους υπολοιπους (αποστρατεια πριν από 1/8/2012 η μετα απο 31/12/2016 που το λαμβανουν πληρες!! Ειναι αδιανόητο να δινεται  συμπληρωματικά εφάπαξ σε διοικητικά αποκατασθεντες πριν την 1/8/2012 που δεν εχουν καταβάλει καμια εισφορα και να αρνούνται την καταβολη των δικαιουμενων συμπλ.εφαπαξ για τα στελέχη που αποστρατεύτηκαν μεταξύ 1/8/12 και 31/12/2016 που εχουν ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ κανονικά επιπλέον τις αναλογούσες εισφορές!

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

Ρυθμίσεις ΕΜΘ-βαθμοί και άλλα πετράδια σε ιθαγενείς!!

Στο υπό διαβούλευση ΝΣ του ΥΠΕΘΑ!!Το αφεντικό τρελάθηκε και μοιράζει!!

Θεωρούμε οτι όταν μιλάμε για "αποκατάσταση ισης μεταχείρισης,ομοιας προέλευσης στελεχων"θα πρέπει η βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ να ειναι ακριβως η ιδια με αυτη των Μονιμοποιηθέντων Εθελοντών και Εθελοντριών του Ν.705/1977.και η αιτιολογικη εκθεση


Ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων στο νεο ΣΝ του ΥΠΕΘΑ

Θεωρουμε οτι η ρυθμιση βρισκεται στην σωστη κατευθυνση και επιλυει το θεμα που απασχολει αρκετους ε.ε συναδελφους.Θα επρεπε να περιλαμβανονται και οι ΕΠΟΠ .
Κατατέθηκε και είναι υπό διαβούλευση

Η προσθήκη στην παρ.1 του άρθρου 39Α και η φράση"χωρίς να έχουν συμπληρώσει 35 έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας" κρύβει παγίδες και πιθανόν κάποιοι να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για αίτηση παραμονής Ε.Ο.Θ!!
Η αρμοδια υπηρεισα του Υπουργειου Εθν.Αμυνας ανεφερε τα παρακατω:    " Αναφορικά με την προϋπόθεση της μη συμπλήρωσης 35 ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, διευκρινίζουμε ότι, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 3865/2010, αφορά σε έτη πραγματικής υπηρεσίας.Θα φροντίσουμε για τη διόρθωση της εν λόγω διατύπωσης.


και η αιτιολογικη εκθεσηΚράτηση λόγω εγγραφής γάμου με αναδρομικότητα-Νεα ρυθμιση στο ΣΝ του ΥΠΕΘΑ που κατατέθηκε

Η ρυθμιση για την κράτηση εγγραφης γάμου επανερχεται και μαλιστα με αναδρομικη ισχυ στο νεο ΣΝ!!


Και η αιτιολογικη εκθεσηΤρίτη, 5 Μαρτίου 2019

Εκπτωση 10% απο τα πολυκαταστήματα Attica

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού,
σας ενημερώνει ότι τα πολυκαταστήματα Attica θα παρέχουν στους απόστρατους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, έκπτωση 10% με την επίδειξη των στρατιωτικών ταυτοτήτων τους στα ταμεία των πολυκαταστημάτων της εταιρείας :
ΑΘΗΝΑ :
¨ Attica/City Link, Πανεπιστημίου 9.
¨ Attica/Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
¨ Attica/ΤΣΙΜΙΣΚΗ, Τσιμισκή 48-50.
¨ Attica/COSMOS, 11ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Πυλαία.

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Ανακοίνωση M.Τ.Σ καταβολής ΒΟΕΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :
Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τον  μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι 18-03-2019 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 30-3-2019.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:
Μετοχικο Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας
                                                         Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
                                                                    ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ