Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

Ανακοίνωση M.T..Σ για χορηγίες της Τράπεζας Πειραιώς και Βοηθήματα του Κληροδοτήματος "Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη" και "Δαμιανοπούλου"


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

 ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

                                                   Αθήνα, 25  Φεβ 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019)

ΘΕΜΑ:        Χορηγίες της «Τράπεζας Πειραιώς» Και Βοηθήματα του Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» Και «Δαμιανοπούλου».

ΓΕΝΙΚΑ

          Ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου μας (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή, ε.ε. και ε.α.) και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον, μέχρι 31 Μαΐου 2019, για τη συμμετοχή τους στα παρακάτω προγράμματα:
         
1.       Χορηγίες  «Τράπεζας Πειραιώς»

                   α.       Βράβευση (με 550,00 €, έκαστος) δέκα μαθητών που αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Γυμνασίου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος 2018 (Σχολικό έτος 2017 - 2018). Σύνολο 5.500,00 €.

                   β.       Βράβευση (με 550,00 €, έκαστος) δέκα μαθητών που αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Λυκείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος 2018 (Σχολικό έτος 2017 - 2018). Σύνολο 5.500,00 €.
                   γ.       Βράβευση (με 2.300,00 €, έκαστος) έξι σπουδαστών, τέκνα μετοχομερισματούχων που επρώτευσαν κατά την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές (Σ.Σ.Ε., Σ.Α.Α.Σ., Σ.Α.Ν., Σ.Μ.Υ.) και στις Αστυνομικές Σχολές (Σχολή Αξκών, Σχολή Αστυφυλάκων) μετά από Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2018 και βράβευση (με 1.000,00 €, έκαστος) για τους έξι δεύτερους αντίστοιχα. Σύνολο 19.800,00 €.

                   δ.       Ενίσχυση (με 550,00 €, έκαστος) δέκα πέντε μερισματούχων, οι οποίοι χρήζουν οικονομικής βοήθειας, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 8.250,00 €.

                   ε.       Ενίσχυση (με 1.000,00 €, έκαστη) δέκα οικογενειών μετοχομερισματούχων, που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 10.000,00 €.

                   στ.      Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών, στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Λυκείου (βαθμός άνω του 19) με επιλογή από το σύνολο των ενδιαφερομένων, ως υπαλλήλων του Ομίλου.
./.


                   ζ.       Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών, στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Πανεπιστημίου (βαθμός άνω του 8 ½ ή ισοδύναμος), οικονομικής κατεύθυνσης, ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου) με επιλογή από το σύνολο των ενδιαφερομένων, ως υπαλλήλων του Ομίλου.

2.       Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρηπάρη» (Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)

                   α.       Διάθεση χρηματικού ποσού, αναλόγως των ετησίων καθαρών εσόδων του Κληροδοτήματος, σε δέκα (10) τέκνα Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, μετά από κλήρωση. Το μοναδικό κριτήριο είναι η λήψη Βοηθήματος Επαγγελματικής ή Οικογενειακής Αυτοτέλειας (ΒΟEΑ), λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας τους, εντός του έτους 2018. Σημειώνεται ότι, τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων τέκνων θα προσκομισθούν από την Δνση Παροχών/Τμήμα Ειδικών Παροχών του ΜΤΣ (Δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης).

                   β.       Βράβευση, αναλόγως των ετησίων καθαρών εσόδων του Κληροδοτήματος, δέκα (10) μαθητών Γ΄ τάξης Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, που έχουν αποφοιτήσει το έτος 2018 (Σχολικό έτος 2017 - 2018) και έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία από 19 και άνω, κατά φθίνουσα κλίμακα, μετά από κλήρωση.

                   γ.       Σημειώνεται ότι, σε εκτέλεση των επιταγών της με Αρ. Πρωτ. 1010237/2411/Α0011/21-06-2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 4707/2005 Απόφαση του 2ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών, τα έσοδα της κληρονομιάς τόσο από τα μερίσματα των μετοχών, όσο και από τους τόκους των κεφαλαίων του εν λόγω Κληροδοτήματος θα διανέμονται κατόπιν κληρώσεως στις 30 Ιουνίου (ημέρα θανάτου του διαθέτη), παρουσία συμβολαιογράφου.


         3.      Κληροδότημα «Μαριέττας Χήρας Δημητρίου Δαμιανόπουλου» (Αφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)

                  Ενίσχυση αριθμού πασχόντων γερόντων, άνω των 75 ετών, αποστράτων Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι θα αναδειχθούν μετά από επιλογή. Το ΔΣ/ΜΤΣ με απόφασή του οριστικοποιεί τον τελικό αριθμό των δικαιούχων, με βάση το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα σε συνάρτηση τόσο του αριθμού των υποβληθεισών αιτήσεων των ενδιαφερομένων, όσο και του συνολικού καθαρού ποσού προς διανομή, το οποίο έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του εν λόγω Κληροδοτήματος. Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1010240/2322/Α0011/19-7-2006 ΚΥΑ Υπουργείου  Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, η διανομή των  καθαρών εσόδων του Κληροδοτήματος γίνεται ανά διετία. Η προηγούμενη διανομή έγινε εντός του έτους 2017.

                                                   ./.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ
ΜΤΣ

4.       Υπηρεσία υποβολής :      MΤΣ (Δνση Περιουσίας).

5.       Χρόνος υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών:    Μέχρι της 31 Μαΐου 2019 (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου ή ημερομηνία διαβιβαστικού Μονάδας – Υπηρεσίας).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΥΠΑΡΗ» (Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)

          6.       Δικαιολογητικά για τη βράβευση των μαθητών Γ’ Τάξης Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού:

                   α.       Αίτηση του τέκνου ή του μετοχομερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού.

                   β.       Αντίγραφο του Απολυτηρίου Γ’ Τάξης Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού (Σχολικό Έτος 2017-2018).                            

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΧΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ»  (Αφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)

          7.       Δικαιολογητικά για την ενίσχυση όσων χρήζουν βοήθειας:

     α.    Αίτηση του μερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμό φακέλου μερισματούχου ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λ.π.

β.    Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών).

γ.     Αντίγραφο των εντύπων Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικ. Έτους 2018), Ε2 (Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων) και Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων), Εκκαθαριστικό Σημείωμα προηγούμενου οικονομικού έτους 2018.

δ.    Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή πρόσφατη ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με την οποία να εξακριβώνεται – επιβεβαιώνεται η αρρώστια – νόσος από την οποία πάσχει ο εν δυνάμει δικαιούχος, το ποσοστό αναπηρίας του, κλπ και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα αναγραφόμενα στην αίτηση.


ΧΟΡΗΓΙΕΣ «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (Αφορά τους Στρατιωτικούς του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και Αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή, ε.ε. και ε.α.)

          8.       Δικαιολογητικά για τη βράβευση των σπουδαστών που επρώτευσαν κατά την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές - Αστυνομικές Σχολές:     
                                                
                                                   ./.
                  
                   α.   Συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση η οποία θα αποσταλεί από τις Σχολές απευθείας στο ΜΤΣ με πλήρη στοιχεία εισαχθέντων (ονοματεπώνυμο, μόρια εισαγωγής, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, όνομα γονέα που είναι μετοχομερισματούχος διευκρινίζοντας ΑΓΜ αν είναι στην ενέργεια και Αριθμό Φακέλου ΜΤΣ στην περίπτωση που είναι μερισματούχος).

                   β.       Δεν απαιτείται αίτηση των ενδιαφερομένων.

          9.       Δικαιολογητικά για τη βράβευση των μαθητών Γ’ Γυμνασίου – Γ΄Λυκείου:

                   α.       Αίτηση του τέκνου ή του μετοχομερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού.

                   β.       Αντίγραφο του απολυτηρίου.

        10.      Δικαιολογητικά για την ενίσχυση όσων χρήζουν βοήθειας:

     α.    Αίτηση του μερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμός φακέλου ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λ.π.

β.    Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών).

γ.     Απόφαση, Υγειονομικής Επιτροπής ή Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση περί της ασθένειάς τους και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα αναγραφόμενα στην αίτηση.
    
     δ.    Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Δήλωσης Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2017.

     ε.     Πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών (για τους ασφαλισμένους στα Ταμεία της πρώην Χωροφυλακής).

          11.     Δικαιολογητικά για την ενίσχυση των οικογενειών που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες:

     α.    Αίτηση του μετοχομερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμό μητρώου ή αριθμό φακέλου μερισματούχου ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λ.π.
                                  
β.    Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών).

γ.     Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση περί της ασθένειάς τους και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα αναγραφόμενα στην αίτηση.

δ.    Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Δήλωσης Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2017.

ε.     Πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών (για τους ασφαλισμένους στα Ταμεία της πρώην Χωροφυλακής).
                                 ./.
          12.     Δικαιολογητικά για την πρόσληψη στην Τράπεζα:

     α.    Αίτηση του ενδιαφερομένου.

     β.    Βιογραφικό του ενδιαφερομένου.

     γ.     Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κλπ).                                              
                                

ΔΙΑΦΟΡΑ (Έλεγχος - Αξιολόγηση Δικαιολογητικών)


          13.     Με μέριμνα του ΜΤΣ θα συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, τα οποία στη συνέχεια θα παραπεμφθούν για αξιολόγηση σε Επιτροπές (θα συμμετέχουν κατά περίπτωση και εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ και Ε.Α.Α.Σ), για την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων, πλην αυτών που αφορούν την  πρόσληψη στις Εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

          14.     Σε περιπτώσεις μερισματούχων που χρήζουν οικονομικής βοήθειας ή μετοχομερισματούχων που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες θα λαμβάνεται υπ’ όψιν εκτός των δικαιολογητικών και η τυχόν καταβολή της ίδιας χορηγίας τα προηγούμενα χρόνια.
           
15.     Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την επιλογή αυτών που θα προσλαμβάνονται από τις Εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, θα γίνεται με το σύστημα επιλογής και προσλήψεων του εν λόγω Ομίλου, που ισχύει για όλους.
         
          16.     Το υπόδειγμα της αίτησης δικαιούχων, μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΤΣ https://mts.army.gr ή από τα αρμόδια γραφεία του ΜΤΣ.

          17.     Επισημαίνεται ότι, κανείς δεν μπορεί να βραβευθεί το ίδιο έτος για περισσότερες από μία χορηγίες.

18.     Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στα γραφεία μας, στην οδό Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, ΤΚ 10562, στα παρακάτω τηλέφωνα:
                                                   
α.       Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» και Δαμιανοπούλου Τηλ.: 2111048228.
                                 
β.       Χορηγίες Τράπεζας Πειραιώς  Τηλ.: 2111048236-2111048237-2111048219.
Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης

Γενικός Δντής
Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Η διάταξη για τους ΕΜΘ και τα όρια ηλικίας – Έρχονται ΕΜΘ – ΕΟΘ – εκτός οργανικών θέσεων – Τι αναφέρει η λύση που προωθεί το υπουργείο

Η απαραδεκτη προταση ε.ε ΕΜΘ στρατοσυνδικαλιστων για "βαθμολογική" εξέλιξη

Η απαράδεκτη πρόταση κάποιων ε.ε ΕΜΘ (στρατοσυνδικαλιστων) περι βαθμολογικού κ.λ.π στο νέο ΣΝ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ,που το επόμενο διάστημα πρόκειται να κατατεθεί.

Υ.Γ Και μετα καποιοι θελουν η πολιτικη και η στρατιωτικη ηγεσια να παρει το θεσμο των ΕΜΘ στα σοβαρά.

Ενημέρωση για την είσοδο στα ΠΟΝ του Π.Ν ε.α Υπαξιωματικων και μελών οικογενειών τους

Επειτα απο ενεργειες του ΠΣΑΕΜΘ λαβαμε την παρακατω ενημερωση απο τον Αξκο Ασφαλείας ΠΟΝ ,που αφορα την εκδοση δελτιων εισόδου στο ΠΟΝ του Π.Ν για τους αποστράτους υπαξιωματικους και τα μελη των οικογενειων τους:

   Εχει ενημερωθει το ΔΣ του ΠΟΝ ότι οι απόστρατοι Υπαξιωματικοί ΕΜΘ έχουν δικαίωμα έκδοσης δελτίου εισόδου στον ΠΟΝ εφόσον προσκομίσουν πρωτότυπο έγγραφο-βεβαίωση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) το οποίο θα βεβαιώνει ότι έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

   Πρόσφατα και συγκεκριμένα εντός του έτους 2019, εγκρίθηκε και εκδόθηκε κάρτα σε απόστρατο συνάδελφο (Υπαξιωματικό) ΕΜΘ, ο οποίος μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Ασφαλείας ΠΟΝ για περαιτέρω οδηγίες,  προσκόμισε πρωτότυπο έγγραφο από το ΓΛΚ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπεται για την έκδοση κάρτας ΠΟΝ.

   Την 20 Φεβρουαρίου 2019 ο υπευθυνος ασφαλείας ΠΟΝ απάντησε με σήμα στο ΔΔΜΝ με κοινοποίηση το ΓΕΝ ότι οι απόστρατοι Υπαξιωματικοί και τα μέλη τους δικαιούνται έκδοσης δελτίου κάρτας εισόδου στον ΠΟΝ εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται  στο σήμα.


Ο ΠΣΑΕΜΘ ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των ε.α και ε.ε συναδέλφων,και προσπαθεί με γνωμονα το συμφέρον τους να προωθήσει προς επιλυσην των,αρμοδίως.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο και των σχετικών κρατήσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Αναγνώριση στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας

Αφορα ε.ε συναδελφους

Π.Δ απονομής αποστρατευτικού βαθμού Ανθλγου και αντιστοίχων σε ΕΜΘ Ανθστες

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία