Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Αρνητική απάντηση Ε.ΛΟ.Α.Ν σε αίτηση για συμπλ.εφάπαξ.Παράνομη και αντισυνταγματικη η μή χορήγηση του!!

Στην απάντηση του το ΕΛΟΑΝ δεν εξηγεί γιατί στην καταβολή των αναδρομικών ,υπάρχει για το συγκεκριμμένο διάστημα κράτηση υπέρ ΕΛΟΑΝ,εφόσον δεν χορηγείται ανταποδοτικά το συμπλ.εφάπαξ.

Από την ερμηνεία του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος, διαφαίνεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας των ασφαλιστικών παροχών!!!

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΟΑΑ


Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :

   Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους  μήνες OKTΩΒΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι 20-02-2019 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 25-2-2019.

   Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικο Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας

Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Α τα παρακάτω:
Κες και Κοι Συνάδελφοι,
Σας πληροφορούμε ότι αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ), μας ενημέρωσε ότι μέχρι το τέλος του μήνα Ιανουαρίου 2019 θα επανυπολογιστούν τα ποσά των αναδρομικών που μας έχουν καταβληθεί στις 21/12/2018.
Η Ε.Α.Α.Α. σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλό της και τους αρμοδίους Φορείς, έχει προβεί στην έκδοση σχετικών αιτήσεων ως τα κατωτέρω υποδείγματα, προκειμένου να υποβληθούν εγγράφως στον ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) αντίστοιχα από τους ενδιαφερόμενους ήτοι:


Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Αποστρατείες λόγω ορίου ηλικίας ΕΜΘ-Απάντηση κ.Αν.Υπουργου Εθνικής Άμυνας

Σας παραθέτουμε την απάντηση του κ.Παναγιώτη Ρήγα(αναπλ.Υπουργου Εθν.Αμυνας)την 16η Νοε.2018 σχετικά με ρύθμιση θέματος αποστρατείας λόγω ορίου ηλικίας ΕΜΘ.
Έχουν περάσει 2 μήνες από τότε,άλλαξε και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η "νομοθετική ρύθμιση" αγνοείται....


Να θυμίσουμε οτι πρώτος ο ΠΣΑΕΜΘ έχει αναδείξει το θέμα με πολλές επιστολές του .
Επανερχόμαστε με 2 νέες επιστολές πρός την πολιτική ηγεσία και ελπίζουμε να νομοθετηθεί άμεσα η σχετική προτεινόμενη διάταξη.


Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

ΈΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΕ Ε.Ε ΕΜΘ

Αγαπητοί συνάδελφοι

από συνάδελφο,σήμερα  μας έγινε γνωστό ότι στην περιοχή της Ξάνθης την 27η Δεκεμβρίου 2018, η οικία του συναδέλφου ε.ε ΕΜΘ Αλχία Γρηγορίου Παπαδόπουλου, κάηκε ολοσχερώς έπειτα από πυρκαγιά.

Όποιος συνάδελφος ε.ε η ε.α ΕΜΘ επιθυμεί να βοηθήσει οικονομικά η με άλλον τρόπο, σας παραθέτουμε τον Λογαριασμό Τραπέζης και τα τηλέφωνα επικοινωνίας:

Λογαριασμός IBAN: GR2301102070000020763091004
Δικαιούχος: Κακλαμάνου Ελένη Άγγελος
Εθνική Τράπεζα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
6995811639, Γρηγόρης Παπαδόπουλος
6996925292, Κακλαμάνου Ελένη

Εκ του Δ.Σ