Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

Απώλεια συναδέλφου


Αγαπητοί φιλοι

εφυγε απο τη ζωή το μέλος του συλλόγου μας ,ο ε.α Ανθστης(ΤΘ)Τουλάκης Γεώργιος.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει στην γενέτειρά του  Λυγαριά Σερρών την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 ,ωρα 11.π.μ
Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στους οικείους του.


φιλε Γιώργο καλό σου ταξίδι.Για ολους εμάς που σε γνωρίσαμε,θα ζεις για πάντα 

εκ του Δ.Σ

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019

ΜΤΣ -Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :
Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους  μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ - ΜΑΪΟ του έτους 2019, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι 13-09-2019 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 27-09-2019.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
Με την ένδειξη Φορ. Ενημ. για ΒΟΕΑ
                                                         Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
                                                                    ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση ΜΤΝ για Καταβολή Συμπληρωματικών Εφ’ άπαξ Βοηθημάτων

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 – Τ.Κ. 106 77 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα, 16 Αυγ 19

 

Ανακοίνωση για Καταβολή Συμπληρωματικών Εφ’ άπαξ Βοηθημάτων 

Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ  Α' 67)  άρθρο 17. 


     1.    Από τον Ειδικό Λογαριασμό Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (Ε.Λ.Ο.Α.Ν.) ανακοινώνεται ότι σε συνεδρίαση ολομέλειας της Διοικούσας Επιτροπής Ε.ΛΟ.Α.Ν. υπ’ αριθ. 9/12-06-2019 αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :
                        α.   Η έγκριση, εκκαθάριση και αναπροσαρμογή των εφ’ άπαξ βοηθημάτων, από τον μήνα Ιούλιο 2019 και μετά, για τους αποστρατευθέντες οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, ήτοι από την 01-07-2011 έως και την 31-07-2012, με βάση τα νέα μισθολογικά στοιχεία.
                        β.   Η έγκριση καταβολής των ανωτέρω συμπληρωματικών εφ’ άπαξ βοηθημάτων, σε συνάρτηση με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Ε.ΛΟ.Α.Ν. και τους στόχους του μηνιαίου Προϋπολογισμού Ε.ΛΟ.Α.Ν. που έχουν υποβληθεί στο Γ.Ε.Ν.. Η σειρά καταβολής των συμπληρωματικών εφ’ άπαξ βοηθημάτων περιόδου 01-07-2011 έως και 31-07-2012, θα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία αποστρατείας.
     2.    Επίσης, από τα στελέχη που αποστρατεύθηκαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ασκήθηκαν αγωγές αποζημίωσης στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, επικαλούμενα την αντισυνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων και οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε διάφορα δικονομικά στάδια,σε συνεδρίαση ολομέλειας της Διοικούσας Επιτροπής Ε.ΛΟ.Α.Ν. υπ’ αριθ. 15/16-08-2019 αποφασίστηκε :
                        α.   Για όσες αγωγές έχουν ήδη ασκηθεί με κατάθεση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, αλλά δεν έχουν συζητηθεί ακόμη, τα ενδιαφερόμενα στελέχη να κληθούν πριν την δικάσιμο εγγράφως και να τους ζητηθεί, όπως προσκομίσουν έγγραφη δήλωση παραίτησης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου από την αγωγή τους. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω αρνηθούν να παραιτηθούν, ο Ε.ΛΟ.Α.Ν. θα πρέπει να χορηγήσει το προβλεπόμενο ποσό σύμφωνα με το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ  Α' 67) από 03-05-19 άρθρο 17, διότι έχει νόμιμη προς τούτο υποχρέωση. Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων αυτών όμως, θα υποβληθεί από τον Ε.ΛΟ.Α.Ν. προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο ένσταση εξόφλησης, με την παράσταση του εκπροσώπου εκ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τον Ε.ΛΟ.Α.Ν., όπου και θα κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά εξόφλησης.
                     β.     Για τις ήδη συζητηθείσες αγωγές, ο Ε.ΛΟ.Α.Ν να αναμείνει τη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου και να την εφαρμόσει κατά το διατακτικό της, διότι ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας δεν προβλέπει παραίτηση μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και να αποσταλεί ενημερωτική επιστολή στους δικαιούχους.

                                                                 Αρχιπλοίαρχος (Ο)  Ιωάννης Λόντος ΠΝ 
                                                                                          Διευθυντής Ε.ΛΟ.Α.Ν. 

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Αγαπητοί συνάδελφοι
           
Σας κοινοποιείται η διαταγή του ΓΕΣ, που αφορά επιπρόσθετες παροχές της Τραπέζης Πειραιώς, στο προσωπικό και τις οικογένειες των ε.α στελεχών των ΕΔ.

Υποβολή αιτημάτων στα  Παραρτηματα Ε.Α.Α.Σ  μέχρι 10 Αυγ 2019.

Όσοι εκ των ενδιαφερομένων είχαν υποβάλει στο παρελθόν αιτήσεις, δεν απαιτείται επανυποβολή.

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Ενημέρωση για τροποποίηση της Προσθήκης »6/Α » της ΠαΔ 24/2018 του ΓΕΣ

 Κοινοποιείται στα μέλη του ΠΣΑΕΜΘ  ,τροποποίηση της  Προσθήκης ''6/Α '' της ΠαΔ 24/2018 του ΓΕΣ, ''Περί λειτουργίας   ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα και Λοιπών Σχηματισμών'' , αναφορικά με τους επισκέπτες στα ΚΑΑΥ, με τα ενδιαφέροντα σημεία χαρακτηρισμένα με κόκκινο χρώμα.

Eκ του Δ.Σ

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2019 Μ.Τ.Σ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης  του ΒΟΕΑ για το έτος 2019, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.

Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ του έτους 2019, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή (courier),  προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης το αργότερο μέχρι 08-07-2019 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 20-7-2019.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή Φορολογικών Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις στις πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι δεν θα είναι δυνατή από το ΜΤΣ η τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής η μη των φορολογικών ενημεροτήτων λόγω φόρτου εργασίας. Η παραλαβή πιστοποιείται  από τις εταιρείες ταχυαποστολών.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικο Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Με την ένδειξη Φορ.Ενημ. για ΒΟΕΑ

Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γνωμοδότηση ΝΣΚ που αφορά το εφάπαξ των ΕΜΘ της Π.Α και την επιιπρόσθετη κράτηση 2%

Γνωμοδότηση ΝΣΚ με την οποία ο ΕΛΟΑΑ οφείλει να χορηγήσει το κανονικό δικαιούμενο εφάπαξ παρακρατώντας το επιπρόσθετο 2%,ανεξαρτήτως αν το έχει ζητήσει ο δικαιούμενος με αίτηση του. Αφορά και δικαιώνει πιστεύουμε όσους συνάδελφους της ΠΑ ο ΕΛΟΑΑ δεν έδωσε το κανονικά δικαιούμενο εφάπαξ,ισχυριζομενος  παρανόμως ότι δεν έκαναν αίτηση όσο ήταν ε.ε να τους κρατηθεί το 2% και τους επέστρεψε μόνο τις εισφορές τους!!
Από την πρώτη στιγμή ο ΠΣΑΕΜΘ έκανε αγώνα να σταματήσει αυτή η παρανομία του ΕΛΟΑΑ!!


Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για το Πρόγραμμα Κοινωνικών Παροχών της Τράπεζας Πειραιώς προς τους Μετοχομερισματούχους του ΜΤΣ

1. Στις 18-03-2019 έγινε από επιτροπή η επιλογή των υποψηφιοτήτων του Προγράμματος της Τράπεζας Πειραιώς.

2. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/27 Απρ 2016) τα αποτελέσματα θα γίνονται γνωστά από τις υπηρεσίες του Ταμείου.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΣΑΕΜΘ