Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Αποφαση Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) 2018

Νέα απόφαση εκδόθηκε για την χορήγηση του Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)

Σύμφωνα με την απόφαση για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 1-1-2018 έως 31-12-2018 και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω βοήθημα, η τιμή μεριδίου βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερη εκείνης του έτους 2011, ήτοι 7,6190€
Η δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από έσοδα του ΜΤΣ και χωρίς την δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών