Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση Χορήγησης ΒΟΕΑ Ιούλιος 2017

1. Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. Φ.951.1/34/984850/Σ.2738/30 Μαϊ 2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας ορίστηκε ότι  για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 1-1-2017 έως 31-12-2017 και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω βοήθημα (ΒΟΕΑ), το ύψος αυτού δε δύναται να είναι μικρότερο του ποσού εκείνου που προκύπτει βάσει της τιμής του μερίσματος του έτους 2011 ήτοι 7,619 €.

2. Με τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄174) (άρθρα 124-127) καταργήθηκαν από 1-1-2017 οι μισθολογικοί βαθμοί και το προσωπικό του Σ.Ξ. και της ΕΛ.ΑΣ. κατατάσσεται πλέον σε κλιμάκια ανάλογα με την προέλευσή του, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα στην απονομή μερίσματος και στην χορήγηση ΒΟΕΑ, καθόσον δεν έχει προσδιορισθεί ο αριθμός των μεριδίων που αντιστοιχεί σε κάθε κλιμάκιο.

3. Με το αριθ. 11/5/26-06-2017 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ εγκρίθηκε η χορήγηση προκαταβολής έναντι ΒΟΕΑ στα τέκνα των μετόχων του ΜΤΣ με βάση το μισθολογικό βαθμό τις αποδοχές του οποίου λαμβάνει  ο γονέας-μέτοχος του ΜΤΣ σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την ψήφιση του Ν. 4472/17. Μετά την εναρμόνιση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου με τις διατάξεις του Ν. 4472/2017, το ΜΤΣ θα προβεί στην καταβολή του υπολοίπου ποσού προς συμπλήρωση του δικαιούμενου ΒΟΕΑ, βάσει των κλιμακίων του Ν.4472/2017.

 Ο

Γενικός Διευθυντής ΜΤΣ

Αθανάσιος Δημητριάδης

Ταξίαρχος

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Πρoσωπα που δικαιουνται νοσηλεία στο ΝΙΜΤΣ

Aρθρο 2 του Α.Ν. 1137/46
1. Σας γνωρίζουμε οτι πρόσωπα που δικαιούνται νοσηλεία στο ΝΙΜΤΣ εiναι:
α. Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία του Στρατού Ξηράς και της Αεροπορίας.
β. Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν ενεργεία του Στρατού¨ Ξηράς και της Αεροπορίας μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Ιεραρχίας τους (ΓΕΣ-ΓΕΑ).
γ. Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι εν ενεργεία και αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον είναι μέτοχοι του ΜΤΣ (αυτο αποδεικνύεται απο σχετική βεβαίωση).
δ. Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία της τέως Χωροφυλακής.
ε. Συνταξιούχοι ΝΙΜΤΣ, ΜΤΣ και Υπάλληλοι καθώς και μέλη οικογενειας Α’ βαθμού¨.
στ. Τα μέλη οικογενειών των ανωτέρω,ητοι σύζυγος, κόρες μέχρι το γάμο τους,αγόρια μέχρι ενηλικίωσης τους και γονείς.
ζ. Οι υπαγόμενοι στην πολεμική διαθεσιμότητα και εφόσον έχουν επιλέξει την υγειονομική περίθαλψη του Στρατιωτικού Συνταξιούχου.

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.

Ταξχος (ΥΙ)
Γεώργιος Γιαννακός