Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Ενημέρωση για έγκαιρη υποβολή αίτησης Α21 για συντομότερη καταβολή του οικογενειακού σας επιδόματος έτους 2017

Σας ενημερώνουμε ότι σας καταβλήθηκε την 11-4-2017 με τη μορφή προκαταβολής το 50% της 1ης δόσης του οικογενειακού επιδόματος  έτους  2017 και θα πρέπει να υποβάλετε, το ταχύτερο, μαζί με τη φορολογική σας δήλωση, το έντυπο Α21 ώστε στην επόμενη πληρωμή να σας καταβληθεί το σύνολο των δικαιούμενων ποσών της 1ης και 2ης τριμηνιαίας δόσης, εφόσον πληρείτε τις προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που  δεν υποβληθεί το Α21 για το έτος 2017 μέχρι την 15-1-2018, ή υποβληθεί και το σχετικό αίτημα απορριφθεί, η χορηγηθείσα  προκαταβολή   θεωρείται  ως   αχρεωστήτως  καταβληθείσα  και θα πρέπει να επιστραφεί στον ΟΓΑ (Τράπεζα......... αρ. Λογαριασμού GR .......................) με πλήρη αναγραφή του ονοματεπώνυμου και του ΑΦΜ σας. Αντίγραφο του καταθετηρίου πρέπει να σταλεί στον ΟΓΑ (Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων, Αβέρωφ 7, Τ.Κ 104-33 Αθήνα) ή μέσω φαξ στο 210 5200052. Σημειώνουμε ότι, η αίτηση – δήλωση Α21 υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά,  από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης (Ε1), μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων – www.aade.gr στη διαδρομή «Πολίτες / Επιδόματα / Οικογενειακό Επίδομα (Α21)» και αφού έχει υποβάλει (οριστικοποιήσει) τη φορολογική του δήλωση (Ε1)». Κατά την συμπλήρωση των πεδίων του εντύπου Α21, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα πεδία των δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύονται τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21.
Τέλος μπορείτε  να  ενημερώνεστε,  από  την  ιστοσελίδα   του    Οργανισμού (www.oga.gr), στην ένδειξη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ στο πεδίο «Πληροφορίες Αιτήσεων Οικογενειακών Επιδομάτων», για την πορεία της αίτησής σας, (ζητείται ο αριθμός της υποβληθείσας αίτησης) τις πληρωμές καθώς και για τα τυχόν δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλετε στον ΟΓΑ, στην περίπτωση που απαιτείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.