Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Απόψεις-απαντήσεις του κ.Κωντσαντίνου Χούσου πανω σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν απο τον συλλογό μας

Αγαπητοί συνάδελφοι σας παραθέτουμε τις απόψεις απαντήσεις του κ.Κωνσταντίνου Χούσου υποψηφίου για την προεδρία του Δ.Σ της ΕΑΑΣ, πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τον σύλλογό μας,με αφορμή τις αρχαιρεσίες στην ΕΑΑΣ για την εκλογή νέου Δ.Σ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας ευχαριστεί τον κ.Χούσο,και αναμένει και τις απαντήσεις ακόμη ενός υποψηφίου για την προεδρία της ΕΑΑΣ ,ώστε το κάθε μέλος μας να αξιολογήσει τις απόψεις όλων των υποψηφίων και να ψηφίσει ενημερωμένο!! 


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ευχαριστώ για την αποστολή του  ερωτηματολογίου και το ενδιαφέρον σας.

1.Ειστε υπέρ της αλλαγής του απαρχαιωμένου κανονισμού λειτουργίας της ΕΑΑΣ και του νομικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία της; Αν ναι ποιες οι προτάσεις σας

Απάντηση
Είμαι υπέρ της αλλαγής του κανονισμού λειτουργίας της ΕΑΑΣ. Το αναφέρω και στο πρόγραμμά μου. Βασικός και κύριος στόχος  είναι η καθιέρωση ενός  νέου τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΑΑΣ, με άξονα  τη  διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου αρχών και λειτουργίας, αξιοποιώντας τα μέλη μας, που διαθέτουν ικανή εξειδίκευση και εμπειρία πάνω στους επειμέρους τομείς της ΄Ενωσης.

          Συγκεκριμένα για την υλοποίηση αυτού του στόχου, πρέπει να συγκροτηθούν ομάδες εργασίας με αποκλειστική ενασχόληση τη σύνταξη μελετών, με τις συνακόλουθες προτάσεις προς το ΔΣ, ώστε αυτές, να κατατίθενται  ολοκληρωμένες  προς  το ΥΕΘΑ για νομοθετικές ή άλλες τυχόν ρυθμίσεις.
                   

                    Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου ΕΑΑΣ από τον βαθμό του ανωτάτου. Τα μέλη του ΔΣ  δεν θα πρέπει να εκλέγονται για περισσότερες απόδύο φορές, συμπεριλαμβανομένου του Πρόεδρου και του Αντιπρόεδρου, καθώς και να μην κατέχουν πολιτική θέση σε πολιτικό κόμμα ώστε να συνδέουν την ανεξαρτησία της λειτουργίας της ΕΑΑΣ.

                    Στα  ΔΣ των  τοπικών παραρτημάτων θα συμμετέχουν και εκλέγονται όλοι οι ε.α. Αξκοι, ανεξαρτήτως προέλευσης και βαθμού. Προϋπόθεση βέβαια για την πρότασή μου αυτή είναι η αλλαγή του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

                    Πρέπει να θεσμοθετηθεί η θέση του Εκπροσώπου Τύπου για την άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση και προώθηση των θεμάτων μας σταΜΜΕ.

                    Απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης μας η ίδρυση/δημιουργία νομικής και οικονομικής διεύθυνσης, όπου αξιοποιούνται   οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι έχουν  εξειδίκευση σε νομικά και οικονομικά θέματα.
                    Η  αναμόρφωση, άλλως αναβάθμιση της υπάρχουσας εκλογικής διαδικασίας, όπως  η καθιέρωση επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου κτλ.. κρίνεται πλέον απαραίτητη.
Κρίνω  αναγκαία και επιτακτική την πραγματοποίηση δημόσιας συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.  στο Πολεμικό Μουσείο,    τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, καθως και συνεδριάσεις ανά περιφέρεια  σε τακτά  χρονικά διαστήματα, ώστε να υπάρχει συντονισμός της Ε.Α.Α.Σ. με τα Παραρτήματα με στόχο τη δυναμική επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων σε ενιαία βάση.


2.Ειστε υπέρ της μετονομασίας της ΕΑΑΣ σε «Ένωση Αποστράτων Στρατιωτικών» ώστε να μπορεί να εγγράφει ως τακτικά μέλη της και τους ε.α Υπαξκους και Ανθστές;

Απάντηση

Δεν είμαι υπέρ της μετονομασίας, γιατί η Ένωση Αποστράτων Αξκών θα πρέπει να διατηρήσει το κύρος της, όπως ορίζει το νομοθετικό διάταγμα ίδρυσής της (ΑΝ 1284/1938).Όσοι αποστρατεύονται με το βαθμό του Υπξκού, να αποτελούν προαιρετικά μέλη.

3.Είστε υπέρ της κατάργησης της υποχρεωτικής κράτησης από το μέρισμα Μ.Τ.Σ  1% υπέρ ΕΑΑΣ και στην δυνατότητα επιλογής από τους ε.α  συναδέλφους αν επιθυμούν να γίνεται αυτή η κράτηση;
Απάντηση
Η κατάργηση θα επιφέρει το κλείσιμο της Ένωσης. Με απλά λόγια εμείς οφείλουμε να κάνουμε ΣΩΣΤΗ διαχείριση, καθώς επίσης υπάρχουν αναξιοπαθούντες συνάδελφοι και ορφανικές οικογένειες που πρέπει να τους στηρίξουμε. Βέβαια πρέπει να αναπτύξουμε τον εθελοντισμό σε νέα βάση και να μην δημιουργούμε σπατάλες.

4. Είστε υπέρ της κατάργησης της υποχρεωτικής κράτησης από το μέρισμα Μ.Τ.Σ  3% υπέρ ΝΜΤΣ ,νοσοκομείου που εξυπηρετεί μόνο τους διαμένοντες στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα  και στην δυνατότητα επιλογής από τους ε.α  συναδέλφους που διαμένουν στην Βόρεια η την Νησιωτική Ελλάδα  αν επιθυμούν να γίνεται αυτή η κράτηση;

Απάντηση
Δεν επιθυμώ την κατάργηση και όπως γράφω στο πρόγραμμά μου:
Απαιτείται  ριζική αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται σε ΝΙΜΤΣ – Στρατιωτικά Νοσοκομεία/Πτέρυγες ΝΙΜΤΣ, με ταυτόχρονη άμεση  αξιοποίηση των πτερύγων στις εγκαταστάσεις παλαιών στρατιωτικών νοσοκομείων ( π.χ. Θεσσαλονίκης, Πατρών κτλ.). Εξίσου σημαντική η επιδίωξη «ειδικής σύμβασης» με ξενοδοχεία  των πόλεων, όπου   θα φιλοξενούνται τα μέλη μας και οι συνοδοί τους,  σε περιπτώσεις σοβαρών ιατρικών εξετάσεων και νοσηλείας.

                     Κρίνεται αναγκαία η ίδρυση στο ΝΙΜΤΣ γραφείου Αποστράτων και ορφανικών οικογενειών,  με στόχο και αρμοδιότητα την ενημέρωσή τους και την παρακολούθηση των θεμάτων τους.
                    Ίδρυση Τράπεζας  Αίματος με την κύρια συμμετοχή μαθητών από τις παραγωγικές σχολές  του Ε.Σ., το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των Μελών μας, με ταυτόχρονη καθιέρωση Ημέρας Εθελοντικής Αιμοδοσίας  του Ε.Σ.

                    Ίδρυση Ταμείου  Αλληλεγγύης  προς ενίσχυση των μελών της ΄Ενωσής μας, αλλά και των ορφανικών οικογενειών, που προβλέπεται  ήδη από το καταστατικό στους σκοπούς της ΕΑΑΣ, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί! (Σύμφωνα με ΔΙΑΥΓΕΙΑ έσοδα από τον απολογισμό της ΕΑΑΣ οικονομικού έτους 2015 844.411,95 Ευρώ)

          Δημιουργία μονάδων φροντίδας  ηλικιωμένων ή συμβάσεις με τέτοιες υπάρχουσες μονάδες στις μεγάλες πόλεις .

5.Είστε υπέρ της αλλαγής του τρόπου μοριοδότησης ΚΑΑΥ για τους ε.α ΕΜΘ ,διότι με τον τωρινό τρόπο μοριοδότησης εκ των πραγμάτων αποκλείονται από την δυνατότητα παραθερισμού σε αυτά λόγω αποστρατευτικού βαθμού;

Απάντηση
Θεωρώ ότι  πρέπει να δίνονται αναλογικά κάποιες θέσεις για τους ε.α ΕΜΘ ώστε να μπορούν να παραθερίζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

6.Ποιές οι απόψεις σας για την τακτική του ΜΤΣ και του ΕΛΟΑΣ  να χαρακτηρίζουν αυθαίρετα  τις εισφορές των ΕΜΘ για τα χρόνια  που υπηρέτησαν ως ΟΠΥ ,σαν «κοινωνικούς πόρους» με συνέπεια οι ΕΜΘ να πληρώνουν διπλάσιες εισφορές για αυτό το χρόνο στο ΜΤΣ και να επιβαρύνονται με επιπρόσθετο 2% υπέρ ΕΛΟΑΣ;

Απάντηση
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΝΣΚ  63/2011 (9 Φεβρουαρίου)  θεωρεί ότι  δεν  πρέπει οι ΕΜΘ να επιβαρύνονται με επί πλέον κρατήσεις. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΝΣΚ   299/2008 (3 Ιουνίου) παραπέμπει στο άρθρο 10 παρ 4 του Ν 398/1974 γίνετε  αποδεκτή  διπλή παρακράτηση. Θεωρώ κάτι τέτοιο άδικο διότι πρέπει να ισχύουν τα ίδια για όλα τα μόνιμα στελέχη. Απαιτείται να πάρει θέση η ΕΑΑΣ με νομική κατοχύρωση επ’ ωφελεία σας, κάτι που θα επιδιώξω προσωπικά.  

7.Ειστε υπέρ ,ως προς την άμεση εκλογή των ΔΣ των Τ.Σ της ΕΑΑΣ από τα μέλη τους με ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του εκάστοτε παραρτήματος;Ειστε υπέρ η κατά του διορισμού των Δ.Σ των παραρτημάτων της ΕΑΑΣ;

Απάντηση
Υποστηρίζω την  ανάδειξη των ΔΣ των τοπικών παραρτημάτων με εκλογές και συμμετοχή όλων των ε.α Αξκών, Ανθστών  ανεξαρτήτως βαθμού και προέλευσης.Διευκρινίζω ότι, για να πετύχουμε τη μεγιστοποίηση της ισχύος της ΄Ενωσής μας είμαι ενάντιος σε κάθε  διάκριση  μεταξύ των μελών μας,  ανεξαρτήτως προελεύσεως!

8.Ειστε υπέρ της κατάργησης της διάταξης  για εκλογή Προέδρου-Αντιπροέδρου του Δ.Σ της ΕΑΑΣ μόνο βαθμού Ανωτάτου Αξκου;

Απάντηση
Θεωρώ ότι ο πρόεδρος-αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΑΣ θα πρέπει να έχει τον αποστρατευτικό βαθμό του ανωτάτου, αλλά να υπάρχει και εκπροσώπηση των υπολοίπων κατηγοριών στο ΔΣ.

9.Ειστε υπέρ της θέσπισης θέσης στο ΔΣ της ΕΑΑΣ και στα Δ.Σ των Τ.Σ  ΕΑΑΣ ενός μέλους προερχομένου από το θεσμό των ΕΜΘ;

Απάντηση
Βεβαίως οι ΕΜΘ πρέπει  να προτείνουν και να καταλάβουν θέσεις στο ΔΣ της ΕΑΑΣ συναγωνιζόμενοι ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη της.

10.Ειστε υπέρ της απαγόρευσης δημοσίευσης στην Εθνική Ηχώ άρθρων  που προσβάλλουν τον θεσμό των ΟΠΥ-ΕΜΘ και κάθε άλλη κατηγορία προέλευσης ,όπως κατ επανάληψη παρατηρήθηκε κατά το παρελθόν;

Απάντηση
Ο Σεβασμός στο Συνάδελφο θεωρείται δεδομένος οπότε είναι απαράδεκτο να δημοσιεύονται άρθρα ή γνώμες που να προσβάλλουν κάποιους  συναδέλφους με αποτέλεσμα να μας διχάζουν. Δεν γνωρίζω κάποιο περιστατικό διότι αποστρατεύτηκα σχετικά πρόσφατα, αλλά εάν υπάρχει το καταδικάζω και θα απαιτήσω την αποκατάσταση.


11.Ειστε  υπέρ της συνεργασίας της ΕΑΑΣ με άλλα ΝΠΙΔ αποστράτων;

 Απάντηση
Βεβαίως είμαι υπέρ της Συνεργασίας και όπως προαναφέρθηκα  κρίνω σκόπιμη την επιδίωξη συνεργασίας με συνδέσμους Τάξεων- Ενώσεις Ομοσπονδίες – Συλλόγους κ.ά.  τόσο στο εσωτερικό της χώρας μας, όσο και στο εξωτερικό (με τις αντίστοιχες ενώσεις), ιδίως στις χώρες της Ε.Ε.

12.Ποιοες οι απόψεις σας για καλύτερη διαχείριση των πόρων της ΕΑΑΣ με κατάργηση κάποιων εξόδων, επ ωφελεία των μελών, όπως π.χ την αντικατάσταση της  ταχυδρομικής διανομή της εφημερίδας  με ηλεκτρονική διανομή ;

Απάντηση
Απαιτείται σωστή διαχείριση και πνεύμα οικονομίας. Εκμετάλλευση των ηλεκτρονικών μέσων όσο είναι δυνατόν.

13.Είστε υπέρ της κατάργησης της έκδοσης ταυτότητας αποστράτου από την ΕΑΑΣ και την έκδοση της από αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΣ ταυτόχρονα με την έκδοση ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας του στρατιωτικού;

Απάντηση
Είμαι υπέρ της κατάργησης της έκδοσης ταυτότητας αποστράτου από την ΕΑΑΣ και την έκδοση της από αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΣ ταυτόχρονα με την έκδοση ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας του στρατιωτικού

14.Ειστε υπέρ της κατάργηση της με  καθ οιουδήποτε τρόπου αμοιβής των μελών του Δ.Σ της ΕΑΑΣ και των Δ.Σ των παραρτημάτων ,π.χ αποζημιώσεις για συμμετοχές σε Δ.Σ ,οδοιπορικά κ.λ.π;

Απάντηση
Η προσπάθεια για εθελοντισμό είναι η καλύτερη, όποτε δεν χρειάζεται αποζημίωση για συμμέτοχη σε ΔΣ, οδοιπορικά κτλ. Υπάρχει η τηλεδιάσκεψη  και πολλά άλλα πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή.

15.Ειστε υπέρ της ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου στις αρχαιρεσίες της ΕΑΑΣ;

Απάντηση

Βεβαίως. Η  αναμόρφωση, άλλως αναβάθμιση της υπάρχουσας εκλογικής διαδικασίας, όπως  η καθιέρωση επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου κτλ.. κρίνεται πλέον απαραίτητη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.