Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Απόψεις-απαντήσεις του κ.Στυλιανού Καστραντά πανω σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν απο τον συλλογό μας

Αγαπητοί συνάδελφοι σας παραθέτουμε τις απόψεις απαντήσεις του κ.Στυλιανού Καστραντά,υποψηφίου για την προεδρία του Δ.Σ της ΕΑΑΣ, πάνω σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τον σύλλογό μας,με αφορμή τις αρχαιρεσίες στην ΕΑΑΣ για την εκλογή νέου Δ.Σ
Ο κ.Καστραντάς μας ζήτησε να μεταφέρουμε στα μέλη μας που είναι εχουν δικαίωμα ψήφου(Τακτικά και Προαιρετικά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. – άνδρες και γυναίκες – εφ’ όσον διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητος της Ενώσεως). την αναγκαιότητα την 19 Φεβρουαρίου 2017 να πάνε να ψηφίσουν.Αυτή είναι και η θέση του ΠΣΑΕΜΘ. Μόνο με τη συμμετοχή στις διαδικασίες μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας ευχαριστεί τον κ.Καστραντά,και αναμένει και τις απαντήσεις των άλλων 3 υποψηφίων για την προεδρία της ΕΑΑΣ ,ώστε το κάθε μέλος μας να αξιολογήσει τις απόψεις όλων των υποψηφίων και να ψηφίσει ενημερωμένο!! 

ΑΚΟΥΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ1.Ειστε υπέρ της αλλαγής του απαρχαιωμένου κανονισμού λειτουργίας της ΕΑΑΣ και του νομικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία της; Αν ναι ποιες οι προτάσεις σας

Απάντηση
Παραπέμπω στο πρόγραμμά μου όπου στην ενότητα «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» αναφέρω:
-Άμεση τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ΝΔ1171/72) καθώς και κανονισμού λειτουργίας με κύριες προβλέψεις:
-Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου ΕΑΑΣ από τον βαθμό του ανωτάτου.
-Ανάδειξη ΔΣ τοπικών παραρτημάτων με εκλογές.
-Καθιέρωση επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου.
-Σύγκλιση ετήσιας αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνέλευσης για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων

2.Ειστε υπέρ της μετονομασίας της ΕΑΑΣ σε «Ένωση Αποστράτων Στρατιωτικών» ώστε να μπορεί να εγγράφει ως τακτικά μέλη της και τους ε.α Υπαξκους και Ανθστές;

Απάντηση

ΟΧΙ. Η Ένωση Αποστράτων Αξκών θα πρέπει να διατηρήσει το κύρος και την αίγλη που της έχει προσδώσει ο νομοθέτης με το νομοθετικό διάταγμα ίδρυσής της (ΑΝ 1284/1938).Εξ άλλου και σύμφωνα με τα ισχύοντα το σύνολο των αποστρατευομένων ανεξαρτήτως προέλευσης ,αποστρατεύεται με τον βαθμό του Αξκού ή σε ορισμένες περιπτώσεις του Ανθστή και συνεπώς ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΝΔ1171/72) αποτελούν τακτικά μέλη της Ενώσεως. Κάποιοι που ενδεχομένως, αποστρατευτικά φέρουν τον βαθμό του Υπξκού, θα μπορούσαν να  εγγραφούν ως προαιρετικά μέλη.

3.Είστε υπέρ της κατάργησης της υποχρεωτικής κράτησης από το μέρισμα Μ.Τ.Σ  1% υπέρ ΕΑΑΣ και στην δυνατότητα επιλογής από τους ε.α  συναδέλφους αν επιθυμούν να γίνεται αυτή η κράτηση;
Απάντηση
ΟΧΙ. ‘Οπως γνωρίζετε η ΕΑΑΣ για να ανταποκριθεί στην αποστολή της που δεν είναι μόνο η προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων των μελών  αλλά και η ένδειξη αλληλεγγύης προς τα έχοντα ανάγκη μέλη καθώς και η προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, χρειάζεται επαρκείς πόρους τους οποίους δυστυχώς δεν μπορεί να αντλήσει στηριζόμενη σε εθελοντική προσφορά. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί, τότε η Ένωση θα οδηγηθεί στο κλείσιμο ή στην καλλίτερη περίπτωση θα μετατραπεί σε ένα συντεχνιακό Σωματείο με χίλια προβλήματα. Επιδίωξη θα πρέπει να είναι η αύξηση των εσόδων και όχι η μείωση. Μην ξεχνάμε ότι η ΕΑΑΣ είναι η παλαιότερη ,μεγαλύτερη και αξιολογότερη Ένωση στον χώρο της ελληνικής κοινωνίας με σημαντικά στελέχη. Το γεγονός ότι το παραγόμενο σήμερα από την ΕΑΑΣ έργο είναι δυσανάλογα μικρό της δυνάμεως και των δυνατοτήτων της είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει.

4. Είστε υπέρ της κατάργησης της υποχρεωτικής κράτησης από το μέρισμα Μ.Τ.Σ  3% υπέρ ΝΜΤΣ ,νοσοκομείου που εξυπηρετεί μόνο τους διαμένοντες στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα  και στην δυνατότητα επιλογής από τους ε.α  συναδέλφους που διαμένουν στην Βόρεια η την Νησιωτική Ελλάδα  αν επιθυμούν να γίνεται αυτή η κράτηση;

Απάντηση
ΟΧΙ. Αλλά είμαι υπέρ της αναβάθμισης των παρεχομένων ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών από ένα νοσηλευτικό ίδρυμα του επιπέδου του ΝΙΜΤΣ το οποίο να μην ξεχνάμε ότι έχει καταταγεί μεταξύ των πρώτων από τον διεθνή οργανισμό υγείας στην επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της .Επιδίωξη πρέπει να είναι στα έσοδα του ΝΙΜΤΣ να συμβάλλουν και οι εν ενεργεία υπξκοί τα προστατευόμενα μέλη των οποίων, θα έχουν  δικαίωμα νοσηλείας.Και ασφαλώς το ΝΙΜΤΣ εξυπηρετεί όλους τους δικαιούχους και όχι ,όπως αναφέρετε, όσους μένουν στην κεντρική ή νότια Ελλάδα. Και μην ξεχνάμε ότι λόγω της φύσεως του επαγγέλματός μας γυρίζουμε όλη την Ελλάδα .Εκείνο που θα πρέπει να επιδιώξουμε είναι να μην αλωθεί το ΝΙΜΤΣ από άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίοι από την μία μεριά δεν καταβάλλουν καμία κράτηση και από την άλλη κατακλύζουν το ΝΙΜΤΣ με αποτέλεσμα η αναμονή νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία των δικαιούχων να φτάνει σε απαράδεκτα επίπεδα.Εκτιμώ,όπως αναφέρω και στο πρόγραμμά μου ότι η δημιουργία γραφείου αποστράτων εντός του ΝΙΜΤΣ με αρμοδιότητες επί θεμάτων υγείας των δικαιούχων αλλά και ελέγχου των παρανόμως νοσηλευομένων θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση βελτίωσης της σημερινής κατάστασης.

5.Είστε υπέρ της αλλαγής του τρόπου μοριοδότησης ΚΑΑΥ για τους ε.α ΕΜΘ ,διότι με τον τωρινό τρόπο μοριοδότησης εκ των πραγμάτων αποκλείονται από την δυνατότητα παραθερισμού σε αυτά λόγω αποστρατευτικού βαθμού;

Απάντηση
ΝΑΙ. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να δίνονται ορισμένες θέσεις για τους ε.α ΕΜΘ ώστε να μπορούν να παραθερίζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

6.Ποιές οι απόψεις σας για την τακτική του ΜΤΣ και του ΕΛΟΑΣ  να χαραχτηρίζουν αυθαίρετα  τις εισφορές των ΕΜΘ για τα χρόνια  που υπηρέτησαν ως ΟΠΥ ,σαν «κοινωνικούς πόρους» με συνέπεια οι ΕΜΘ να πληρώνουν διπλασιες εισφορές για αυτό το χρόνο στο ΜΤΣ και να επιβαρύνονται με επιπρόσθετο 2% υπέρ ΕΛΟΑΣ;

Απάντηση
Γνωρίζω ότι επί του θέματος έχουν εκδοθεί δύο διαφορετικές και εκ διαμέτρου αντίθετες γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ .Η μία η 63/2011 (9 Φεβρουαρίου) θεωρεί ότι δεν πρέπει οι ΕΜΘ να επιβαρύνονται με επί πλέον κρατήσεις, ενώ η άλλη η 299/2008 (3 Ιουνίου) παραπέμπει στο άρθρο 10 παρ 4 του Ν 398/1974 το οποίο επικαλέσθηκε ο τότε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Καράμπελας για να κάνει αποδεκτή την διπλή παρακράτηση. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για όλα τα μόνιμα στελέχη. Το θέμα είναι νομικό και εκτιμώ ,όπως είχα απαντήσει και προ τριετίας, ότι θα έπρεπε να το προσεγγίσει η ΕΑΑΣ με τον νομικό της Σύμβουλο πράγμα που δεν έκανε. Προσωπικά, εφόσον εκλεγώ στη θέση του προέδρου, δεσμεύομαι με την δική σας συνεργασία να το ξαναδούμε το θέμα με την ελπίδα ότι θα επιλυθεί επ’ ωφελεία σας.


7.Ειστε υπέρ ,ως προς την άμεση εκλογή των ΔΣ των Τ.Σ της ΕΑΑΣ από τα μέλη τους με ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του εκάστοτε παραρτήματος;Ειστε υπέρ η κατά του διορισμού των Δ.Σ των παραρτημάτων της ΕΑΑΣ;

Απάντηση
Όπως αναφέρω και στο πρόγραμμά μου είμαι υπέρ της ανάδειξης των ΔΣ των τοπικών παραρτημάτων με εκλογές και συμμετοχή όλων των ε.α Αξκών, Ανθστών  ανεξαρτήτως βαθμού και προέλευσης. Θεωρώ ότι ο διορισμός δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα.

8.Ειστε υπέρ της κατάργησης της διάταξης  για εκλογή Προέδρου-Αντιπροέδρου του Δ.Σ της ΕΑΑΣ μόνο βαθμού Ανωτάτου Αξκου;

Απάντηση
Θεωρώ ότι ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ θα πρέπει να έχει τον αποστρατευτικό βαθμό του ανωτάτου και όχι μόνο του Υποστρατήγου ή Αντιστρατήγου ,όπως προβλέπει ο ισχύων νόμος. Αναφορικά με τον Αντιπρόεδρο θεωρώ ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των αντιπροέδρων σε δύο εκ των οποίων ο Β! Αντιπρόεδρος να προέρχεται εξ υπξκών. Με τον τρόπο αυτό  θεωρώ ότι η Ένωση θα γίνει περισσότερο ελκυστική στον ευρύτατο χώρο των αποστράτων και κυρίως των νεότερων.

9.Ειστε υπέρ της θέσπισης θέσης στο ΔΣ της ΕΑΑΣ και στα Δ.Σ των Τ.Σ  ΕΑΑΣ ενός μέλους προερχομένου από το θεσμό των ΕΜΘ;

Απάντηση
Θεωρώ ότι οι ΕΜΘ θα πρέπει να επιδιώξουν να προτείνουν και να καταλάβουν όχι μία αλλά περισσότερες θέσεις στο ΔΣ της ΕΑΑΣ συναγωνιζόμενοι ισότιμα με τα υπόλοιπα υποψήφια μέλη. Και επειδή πλέον στην ΕΑΑΣ υπάρχουν απόστρατοι πολλών προελεύσεων θεωρώ ότι το ΔΣ της ΕΑΑΣ θα πρέπει να αυξηθεί από 11μελές σε 15μελές.


10.Ειστε υπέρ της απαγόρευσης δημοσίευσης στην Εθνική Ηχώ άρθρων  που προσβάλλουν τον θεσμό των ΟΠΥ-ΕΜΘ και κάθε άλλη κατηγορία προέλευσης ,όπως κατ επανάληψη παρατηρήθηκε κατά το παρελθόν;

Απάντηση
Θεωρώ απαράδεκτο και διχαστικό να δημοσιεύονται άρθρα ή γνώμες που να προσβάλλουν μερίδα συναδέλφων. Εάν έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν το καταδικάζω και παρακαλώ να με ενημερώσετε σε ποιο φύλλο έχουν δημοσιευθεί τέτοιες ανοησίες προκειμένου να πάρω σχετική θέση.


11.Ειστε  υπέρ της συνεργασίας της ΕΑΑΣ με άλλα ΝΠΙΔ αποστράτων;

 Απάντηση
ΝΑΙ χωρίς δεύτερη κουβέντα. Την άποψή μου αυτή την έχω διατυπώσει στο πρόγραμμά μου στην ενότητα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ». Εκτιμώ ότι με την συνεργασία επιτυγχάνεται το «Ισχύς εν τη Ενώσει» που συνέχεια ακούμε αλλά δεν βλέπουμε. Και όπως γράφω η ΕΑΑΣ πρέπει να ενώνει να προσθέτει και να πολλαπλασιάζει δυνάμεις και όχι να αφαιρεί να διαιρεί και να διχάζει.

12.Ποιοες οι απόψεις σας για καλύτερη διαχείριση των πόρων της ΕΑΑΣ με κατάργηση κάποιων εξόδων, επ ωφελεία των μελών, όπως π.χ την αντικατάσταση της  ταχυδρομικής διανομή της εφημερίδας  με ηλεκτρονική διανομή ;
Απάντηση
Είμαι υπέρ του νοικοκυρέματος και της σωστής διαχείρησης των πόρων με πνεύμα οικονομίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι και η μερική αντικατάσταση της ταχυδρομικής διανομής της εφημερίδας με ηλεκτρονική. Μην ξεχνάμε ότι στα μέλη της ΕΑΑΣ συγκαταλέγονται πολλοί και κυρίως ηλικιωμένοι που δεν έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα. Και αυτούς βέβαια δεν μπορούμε να τους αποστερήσουμε την εφημερίδα.

13.Είστε υπέρ της κατάργησης της έκδοσης ταυτότητας αποστράτου από την ΕΑΑΣ και την έκδοση της από αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΣ ταυτόχρονα με την έκδοση ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας του στρατιωτικού;

Απάντηση
Είμαι υπέρ της ταυτόχρονης με την αποστρατεία του μέλους έκδοσης ταυτότητας αποστράτου. Την ιδέα την ταυτότητα αυτή να την εξέδιδε το ΓΕΣ και να την προσυπέγραφε η ΕΑΑΣ την βρίσκω σωστή.
14.Ειστε υπέρ της κατάργηση της με  καθ οιουδήποτε τρόπου αμοιβής των μελών του Δ.Σ της ΕΑΑΣ και των Δ.Σ των παραρτημάτων ,π.χ αποζημιώσεις για συμμετοχές σε Δ.Σ ,οδοιπορικά κ.λ.π;

Απάντηση
Όπως αντιλαμβάνεσθε εάν καταργήσουμε τέτοιου είδους έξοδα τότε δεν θα βρούμε κανέναν ο οποίος να βάζει από την τσέπη του χρήματα για να παραστεί σε διάφορες εκδηλώσεις ή να επισκευθεί κάποια παραρτήματα. Θα συμφωνήσω όμως να γίνει νοικοκύρεμα.

15.Ειστε υπέρ της ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου στις αρχαιρεσίες της ΕΑΑΣ;

Απάντηση

ΝΑΙ και το αναφέρω σαφώς στο πρόγραμμά μου  στην ενότητα «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.