Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Προτάσεις ΕΑΑΣ στην ηλεκτρονική διαβούλευση του σ/ν ΥΠΕΘΑ επί άρθρων αρμοδιότητας της!!!Και παλι ΚΑΝΕΝΑ θεμα για τους ε.α ΕΜΘ

Από τις προτάσεις της Ε.Α.Α.Σ στην ηλεκτρονική διαβούλευση του σ/ν ΥΠΕΘΑ επί άρθρων αρμοδιότητας της,δεν συμπεριλαμβάνεται ΚΑΜΙΑ πρόταση για τους ε.α Εθελοντές Μακράς Θητείας ,όπως πάντα!!!Ο ΠΣΑΕΜΘ καταδικάζει την συνήθη αυτη πρακτική της ΕΑΑΣ που όπως πάντα αγνοεί τους ε.α ΕΜΘ μέλη της!!!!Κύριοι της ΕΑΑΣ  δυστυχώς  οι ε.α ε οπως οι ε.α ε ΕΜΘ για εσάς είναι απόντες όπως φαίνεται από την τακτική σας,αλλάξτε τακτική  γιατί το μόνο που κερδίζετε είναι η ΑΠΑΞΙΩΣΗ των ε.α συναδέλφων!!!!

ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ "ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ" ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΟ "ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΡΤΗΣ"


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5 παρ. 3: Δεν προσδιορίζεται η προέλευση των χρημάτων της λειτουργίας της ΜΟ.Μ.ΚΑ. που βαρύνουν το ΥΠΕΘΑ ούτε το κρίσιμο ανταποδοτικό όφελος. Περαιτέρω, δεν καθορίζονται οι δικαιούχοι φορείς αυτού του οφέλους που πρέπει να υπάρχει σε κάθε σύμβαση που συνάπτει η ΜΟ.Μ.ΚΑ. με τρίτους. Σε ότι δε αφορά την οργάνωση της ΜΟ.Μ.ΚΑ., προτείνεται η αξιοποίηση Αποστράτων Στελεχών αναλόγων προσόντων, με ανάκλησή τους για στελέχωση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6: Δεν είναι λογική - νοητή η διάθεση και η καταπόνηση στρατιωτικού προσωπικού και μέσων σε σύμπραξη για δημόσια έργα χωρίς ανταποδοτικό όφελος....
ΑΡΘΡΟ 7 παρ. δ: Δεν είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται εκπόνηση μελετών για εκτέλεση Δημοσίων Έργων εις βάρος της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων και του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ.
ΑΡΘΡΟ 9: Προτείνεται η δημιουργία Αυτόνομου Νομικού Προσώπου του ΥΠΕΘΑ. Η Στελέχωση και οι λειτουργίες να κυρωθούν με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
ΑΡΘΡΟ 10: Υπογραμμίζεται ότι είναι πρόδηλα αντισυνταγματικό, καθόσον προσβάλλει ευθέως την ιδιοκτησία των Ταμείων, τα ακίνητα των οποίων αναλαμβάνονται υπό ανεξέλεγκτη διαχείριση από τη νέα υπό συγκρότηση Υπηρεσία. Υφαρπάζεται το κεφάλαιο της διαχειριστικής νομής που ανήκει αποκλειστικά στον εκάστοτε κύριο του ακινήτου κατά τον αστικό κώδικα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να τονιστεί ότι επιχειρείται η αφαίρεση της διαχείρισης των ακινήτων από τους φυσικούς ιδιοκτήτες χωρίς καν την θέσπιση προηγούμενης ομόφωνης σύμφωνης απόφασης των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οι ειδικές κατά περίπτωση ιδιαιτερότητες απόκτησης των ακινήτων. (π.χ. κληροδότημα υπό τον όρο συγκεκριμένης χρήσης από συγκεκριμένο φορέα). Σε κάθε περίπτωση πρέπει ερμηνευτικά να διευκρινιστεί ότι όπου ο Νόμος κάνει λόγο για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτό να περιλαμβάνει και τους Αποστράτους (Στελέχη ε.α.).
ΑΡΘΡΟ 41: Προτείνεται η Θέσπιση Αυτόνομης Λειτουργίας της Μ.Ε.Ε./ΥΠ.ΕΘ.Α με απλή διοικητική υποστήριξη του ΥΕΘΑ.
ΑΡΘΡΟ 42: Παρά τη διαφαινόμενη πρόθεση αναβάθμισης του επιστημονικού επιπέδου των Ενεργεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, από μια προσεκτικότερη ανάγνωση προκύπτει ότι στην πραγματικότητα ενυπάρχει κεκαλυμμένα απλή χρηματοδότηση της οικονομικής αυτοτέλειας των Πανεπιστημίων σε βάρος πόρων (ΛΑΕΔ), οι οποίοι ανήκουν στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Προτείνεται η νομοθετική αναγνώριση των Μεταπτυχιακών Σπουδών των παραπάνω Στρατιωτικών Σχολών με την ήδη υπάρχουσα νομική υπόσταση και ενδεχόμενη βελτίωση της λειτουργικής δομής του. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η θέσπιση και καταχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλους τους αποφοίτους των Στρατιωτικών Σχολών και των Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ενδείκνυται όπως τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα να επεκτείνονται και να ισχύουν όχι μόνο εντός στενών υπηρεσιακών πλαισίων, αλλά και πέραν αυτών σε όλο το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (π.χ. καθηγεσία σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και ελεύθερη επαγγελματική απασχόληση) και για δράσεις που εμπίπτουν ή άπτουν του γνωστικού τους πεδίου.
Εφόσον εντέλει προκριθεί η εγκαθίδρυση εδρών σε υφιστάμενα Πανεπιστημιακά-Πολυτεχνικά Ιδρύματα, προτείνεται όπως η χρηματοδότησή τους και τα έξοδα λειτουργίας τους να καλύπτονται από την οικονομική αυτοτέλεια των ιδίων Ανωτάτων Ιδρυμάτων ή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ΥΓ. Παρακαλώ για την κατά τη κρίση σας περαιτέρω κοινοποίησης των παραπάνω για την ενημέρωση των συναδέλφων μας.

Υπτγος εα Ροζής Βασίλειος, Αντιπρόεδρος ΕΑΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.