Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Φέρεται σε γνώση των μελών της Ε.Α.Α.Σ. ότι για το έτος 2016 θα λειτουργήσουνΘερινοί Παιδικοί Σταθμοί (ΘΠΣ) για παιδιά ηλικίας 7 έως 16 ετών ως Παιδικές Κατασκηνώσεις στις Κεχριές Κορινθίας και στο ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας, δυναμικότητας 150 παιδιών ανά περίοδο (10 θέσεις για το ε.α. Στρατιωτικό Προσωπικό) σε 4 παραθεριστικές περιόδους διάρκειας 12 ημερών, όπως παρακάτω:
   α. 1η Περίοδος, από Τετάρτη 06 Ιουλ 16 έως Κυριακή 17 Ιουλ 16 (12 ημέρες).
   β. 2η Περίοδος, από Τετάρτη 20 Ιουλ 16 έως Κυριακή 31 Ιουλ 16 (12 ημέρες).
   γ. 3η Περίοδος, από Τετάρτη 03 Αυγ 16 έως Κυριακή 14 Αυγ 16 (12 ημέρες).
   δ. 4η Περίοδος, από Τετάρτη 17 Αυγ 16 έως Κυριακή 28 Αυγ 16 (12 ημέρες).
    Δικαίωμα παραθερισμού έχουν μαζί με τέκνα άλλων κατηγοριών και τέκνα αποστράτων Αξκών και ορφανικών Οικογενειών ηλικίας από 7 έως και 16 ετών.
    Στην Ε.Α.Α.Σ. διατίθενται για κάθε παραθεριστική περίοδο 10 θέσεις τόσο στις παιδικές κατασκηνώσεις Κεχριών όσο και της Ν.Φωκαίας.
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής των τέκνων του δικαιούχου προσωπικού στους ΘΠΣ.
α. Να είναι Μέλος της Ε.Α.Α.Σ.
β. Να έχει την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν συμμετοχή και σε περίπτωση διαζευγμένου δικαιούχου, την έγγραφη συγκατάθεση του/της συζύγου του (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Δήμο ή Αστυνομία), εάν δεν υφίσταται επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής.

γ. Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν, να είναι ηλικίας από 7 έως 16 ετών (ημερομηνία γέννησης από 1/7/2000 μέχρι και 1/7/2009).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την αίτηση θα υποβάλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου) από το οποίο αποδεικνύεται η γονική κατάσταση και τα στοιχεία των μελών οικογενείας του αιτούντα.
2. Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού και τον έχοντα την επιμέλεια του αιτούμενου για παραθερισμό τέκνου.
3. Μόνο για όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, ως εξής:
α. Διαζευγμένοι – εν διαστάσει Γονείς
(1) Για τους έχοντες την επιμέλεια το διαζευκτήριο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα φαίνεται η επιμέλεια των τέκνων.
(2) Για τους μη έχοντες την επιμέλεια έγγραφη συγκατάθεση του/της συζύγου (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ– Δήμο ή Αστυνομία).
β. Γονείς με ένα μέλος ΑΜΕΑ (όχι το τέκνο που δικαιούται να παραθερίσει) Βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας Α’ Βάθμιας Νομαρχιακής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) ή ΑΣΥΕ.
4. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό του δικαιούχου, κατόπιν αιτήσεως της Ε.Α.Α.Σ.  κατά τη διαδικασία ελέγχου της αίτησης, για τη δικαιολόγηση των στοιχείων σε αυτή, σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή διαφορετικών στοιχείων με της αίτησης, από αυτά στο αρχείο της Ενώσεως.
 
Επιπρόσθετα, τονίζονται τα παρακάτω:
α. Καθορίζεται ανώτερο όριο κάλυψης των θέσεων παραθερισμού για τις ειδικές κατηγορίες προσωπικού (μόνο για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες), μέχρι ποσοστό 40% ανά σειρά, προκειμένου αφενός να αμβλυνθεί το πρόβλημα της κάλυψης του μεγαλύτερου μέρους των διατιθέμενων θέσεων από το υπόψη προσωπικό και αφετέρου να εφαρμοστεί αναλογική κατανομή των υφισταμένων θέσεων, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης και ισονομίας του συνόλου των μελών της Ενώσεως. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες προσωπικού (μονογονεϊκές και με μέλος ή σύζυγο ΑΜΕΑ) εξακολουθούν να παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα καθοριζόμενα σε σχετική ΠαΔ.
β. Κατόπιν έγκρισης της μοριοδότησης από το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ, δύναται να πραγματοποιηθεί:
(1) Αλλαγή παραθεριστικών σειρών μεταξύ των δικαιούχων, μόνο σε περίπτωση αμοιβαίας αλλαγής ίδιου φύλου και κατηγορίας ηλικίας τέκνων (7-10, 11-12, 13-14 και 15-16 ετών), κατόπιν υπηρεσιακής αναφοράς και των δύο Στελεχών.
(2) Κάλυψη τυχόν ύπαρξης κενών θέσεων (λόγω μη προσέλευσης τέκνων εγκεκριμένων δικαιούχων), θα πραγματοποιηθεί με απόλυτη σειρά προτεραιότητας – μοριοδότησης, από τους αρχικά επιλαχόντες και εν συνεχεία από λοιπούς επιθυμούντες.
(3) Καμιά αίτηση παράτασης παραθερισμού δε θα εξετάζεται, παρά μόνο στην περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις, μετά από την κάλυψη των επιλαχόντων τέκνων και με τήρηση της διαδικασίας μοριοδότησης.


Υπόψην  ότι τα διακαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν στα  κατα τοπους παραρτηματα ΕΑΑΣ  μέχρι 6 Ι0ΥΝΙΟΥ 2016  ωστε στη δυνεχεια να στην ΕΑΑΣ, για έγκριση, μέχρι της 8  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 .


Αίτηση για Παραθερισμό Τέκνων σε Παιδικές Κατασκηνώσεις και Οδηγίες Συμπλήρωσης.


Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις παιδικές κατασκηνώσεις Κεχριών και ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.