Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Νέα δεδομένα στο συνταξιοδοτικό των Ε.Δ


Ο νέος νόμος 4336/2015 εισάγει νέα κριτήρια στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης καθώς και στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης σε σχέση με τον μέχρι πρόσφατα ισχύοντα ν. 3865/2010, εξειδικεύοντας τις αλλαγές αυτές σε όσους έχουν αποχωρήσει ήδη ή αποχωρούν από την Υπηρεσία τους από την 1.1.2015 και μετά.
Ειδικότερα, ως αρχή για τον υπολογισμό της σύνταξης, ο νέος νόμος θέτει την ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία, διαφοροποιούμενος στο σημείο αυτό από τον ν. 3865/2010 που έθετε ως αρχή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης ο νέος νόμος ορίζει ότι από τον υπολογισμό εξαιρούνται πλέον οι αποδοχές του μηνός κατά τον οποίο αποχώρησε ο υπάλληλος από την Υπηρεσία του ή ο στρατιωτικός. Ανάλογη ρύθμιση εισάγεται και για τις ασφαλιστέες αποδοχές για τον προσδιορισμό των οποίων πλέον θα εξαιρούνται οι ασφαλιστέες αποδοχές του τελευταίου έτους κατά το οποίο ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός αποχώρησε από την Υπηρεσία του.
Όσον αφορά στα όρια ηλικίας, ο νέος νόμος, ορίζει ρητά ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δε θα υποχρεούνται σε αποχώρηση, πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους. Συμπληρώνει, μάλιστα, ότι τα Στελέχη που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου -ήτοι από την 15η Αυγούστου 2015- και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.