Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

ΕΦΑΠΑΞ ΕΜΘ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΣΑΕΜΘ ΣΕ ΥΠΕΘΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
Αρ Αποφασης Ειρηνοδικειου Ορεστιάδος  13/2013 (6-12-2013)
E-mail  psaemth@yahoo.gr και  psaemth.gr@gmail.comps  Sitewww.emth.gr Αναγεννήσεως 184,Ορεστιάδα,ΤΚ 68200 
ΠΡΟΣ: κ.ΥΕΘΑ κ.Δ.Αβραμόπουλο

ΚΟΙΝ: κ.Αν.ΥΕΘΑ κ.Φ.Γεννηματά
           κ.ΥΦΕΘΑ κ.Α.Δαβάκη
           Μ.Μ.Ε

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Εφάπαξ Βοηθήματος στους ΕΜΘ


      1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2936/2001 ορίζεται ότι: «Το δικαίωμα λήψης βοηθήματος από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας θεμελιώνεται μετά τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας.
Έξοδος εκ των τάξεων του στρατεύματος πριν τα είκοσι πέντε (25) έτη για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των περιπτώσεων λόγω υγείας ή θανάτου, τους αποστερεί  από το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος, επιστρέφονται δε οι κρατήσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους λοιπούς μετόχους ». 
         2. Σύμφωνα, εξάλλου, με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.3257/2004 ορίζεται ότι: «Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Ν. 2936/2001 (ΦΕΚ166 Α')  αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «2. Οι εθελοντές και οι εθελόντριες μακράς θητείας του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄), που είχαν καταταγεί στις Ε.Δ. μέχρι την 31.12.1992, καθίστανται από τη μετάταξη τους ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ε.Δ., χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α./Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του οικείου Ταμείου τους. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11».

        3. Συνάδελφοι  απόστρατοι ΕΜΘ,  που υπέβαλλαν αιτήσεις παραιτήσεως για αποχώρησή τους από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας σύμφωνα με το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς και ΕΛΑΒΑΝ στρ. σύνταξη από το ΓΛΚ , καταθέτοντας αίτηση στο Ταμείο  Αλληλοβοήθειας  (ΕΛΟΑΣ) δεν έλαβαν το εφάπαξ βοήθημα  που τους αναλογούσε  αν και είχαν καταβάλλει προς τούτα τις σχετικές εισφορές ,αλλά το Ταμείο Αλληλοβοηθείας  τους επέστρεψε ατόκως μόνο τις εισφορές που είχαν καταβάλλει, αν και με νόμο οι ΕΜΘ έχουν την ιδιότητα του μονίμου ,και σε όλους του μόνιμους Αξκους –Υπαξκους απαιτείται 10ετης μετοχική σχέση με το ταμείο ,για το δικαίωμα λήψης του εφάπαξ  το ΕΛΟΑΣ εφαρμόζει την υπ.αριθμ. 175/2011 Γν.Ν.Σ.Κ!.Η εφαρμογή της υπ.αριθμ. 175/2011 Γν.Ν.Σ.Κ γίνετε από τον ΕΛΟΑΣ χωρίς έγκριση από ΥΠΕΘΑ( ουδέποτε υπήρξε αποδοχή η μη από ΥΠΕΘΑ) και υπουργική απόφαση .Ο ΕΛΟΑΣ  μας πληροφόρησε ότι εδώ και αρκετό καιρό έχει συσταθεί διακλαδική επιτροπή  η όποια έχει στείλει  στην ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, πρόταση τροπολογίας του άρθρου 3 παρ.11 του Ν.2936/2001,με αναδρομική ισχύ προκειμένου να ψηφιστεί και οι συνάδελφοι που δικαιούνται στρατιωτικής συντάξεως από το ΓΛΚ να λάβουν το εφάπαξ που τους αναλογεί ,μιας και έχουν πληρώσει κανονικά τις εισφορές τους στο ταμείο όπως όλοι οι στρατιωτικοί ,αλλά έκτοτε δεν έχει ψηφιστεί η παραπάνω τροπολογία.


       4.Κύριε υπουργέ λάβετε υπόψη σας  ότι, στο εφάπαξ αυτό βοήθημα οι συνάδελφοι είχαν επενδύσει όνειρα, ελπίδες και οικογενειακό  προγραμματισμό από της κατατάξεώς τους στο στράτευμα που με τόση αγάπη, προσήλωση και αυταπάρνηση υπηρέτησαν, το οποίο όπως μας μεταφέρεται για ακόμη μία φορά τους πρόδωσε και θα τους ωθήσει στη δικαστική συνδρομή για την εξασφάλιση των συμφερόντων τους

      5. Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών μας, κύριε Υπουργέ παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν υφίσταται πρόθεσή σας σχετικά με την άρση της ως άνω ανισότητας, για τους στρατιωτικούς θεσμού ΕΜΘ που δεν έλαβαν  το  προαναφερθέν εφάπαξ βοήθημα προωθώντας στην Βουλή των Ελλήνων την σχετική τροπολογία που έχει εισηγηθεί η συγκροτισθείσα διακλαδική επιτροπή στη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ


Ορεστίάδα 7/4/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.