Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση ΜΤΝ για Καταβολή Συμπληρωματικών Εφ’ άπαξ Βοηθημάτων

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 – Τ.Κ. 106 77 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα, 16 Αυγ 19

 

Ανακοίνωση για Καταβολή Συμπληρωματικών Εφ’ άπαξ Βοηθημάτων 

Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ  Α' 67)  άρθρο 17. 


     1.    Από τον Ειδικό Λογαριασμό Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (Ε.Λ.Ο.Α.Ν.) ανακοινώνεται ότι σε συνεδρίαση ολομέλειας της Διοικούσας Επιτροπής Ε.ΛΟ.Α.Ν. υπ’ αριθ. 9/12-06-2019 αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :
                        α.   Η έγκριση, εκκαθάριση και αναπροσαρμογή των εφ’ άπαξ βοηθημάτων, από τον μήνα Ιούλιο 2019 και μετά, για τους αποστρατευθέντες οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, ήτοι από την 01-07-2011 έως και την 31-07-2012, με βάση τα νέα μισθολογικά στοιχεία.
                        β.   Η έγκριση καταβολής των ανωτέρω συμπληρωματικών εφ’ άπαξ βοηθημάτων, σε συνάρτηση με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Ε.ΛΟ.Α.Ν. και τους στόχους του μηνιαίου Προϋπολογισμού Ε.ΛΟ.Α.Ν. που έχουν υποβληθεί στο Γ.Ε.Ν.. Η σειρά καταβολής των συμπληρωματικών εφ’ άπαξ βοηθημάτων περιόδου 01-07-2011 έως και 31-07-2012, θα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία αποστρατείας.
     2.    Επίσης, από τα στελέχη που αποστρατεύθηκαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ασκήθηκαν αγωγές αποζημίωσης στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, επικαλούμενα την αντισυνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων και οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε διάφορα δικονομικά στάδια,σε συνεδρίαση ολομέλειας της Διοικούσας Επιτροπής Ε.ΛΟ.Α.Ν. υπ’ αριθ. 15/16-08-2019 αποφασίστηκε :
                        α.   Για όσες αγωγές έχουν ήδη ασκηθεί με κατάθεση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, αλλά δεν έχουν συζητηθεί ακόμη, τα ενδιαφερόμενα στελέχη να κληθούν πριν την δικάσιμο εγγράφως και να τους ζητηθεί, όπως προσκομίσουν έγγραφη δήλωση παραίτησης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου από την αγωγή τους. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω αρνηθούν να παραιτηθούν, ο Ε.ΛΟ.Α.Ν. θα πρέπει να χορηγήσει το προβλεπόμενο ποσό σύμφωνα με το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ  Α' 67) από 03-05-19 άρθρο 17, διότι έχει νόμιμη προς τούτο υποχρέωση. Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων αυτών όμως, θα υποβληθεί από τον Ε.ΛΟ.Α.Ν. προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο ένσταση εξόφλησης, με την παράσταση του εκπροσώπου εκ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τον Ε.ΛΟ.Α.Ν., όπου και θα κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά εξόφλησης.
                     β.     Για τις ήδη συζητηθείσες αγωγές, ο Ε.ΛΟ.Α.Ν να αναμείνει τη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου και να την εφαρμόσει κατά το διατακτικό της, διότι ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας δεν προβλέπει παραίτηση μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και να αποσταλεί ενημερωτική επιστολή στους δικαιούχους.

                                                                 Αρχιπλοίαρχος (Ο)  Ιωάννης Λόντος ΠΝ 
                                                                                          Διευθυντής Ε.ΛΟ.Α.Ν. 

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Αγαπητοί συνάδελφοι
           
Σας κοινοποιείται η διαταγή του ΓΕΣ, που αφορά επιπρόσθετες παροχές της Τραπέζης Πειραιώς, στο προσωπικό και τις οικογένειες των ε.α στελεχών των ΕΔ.

Υποβολή αιτημάτων στα  Παραρτηματα Ε.Α.Α.Σ  μέχρι 10 Αυγ 2019.

Όσοι εκ των ενδιαφερομένων είχαν υποβάλει στο παρελθόν αιτήσεις, δεν απαιτείται επανυποβολή.